Vårdgarantin för barn och unga måste hållas

Den förstärkta vårdgarantin för unga på BUP måste hållas. Barn och ungdomar med psykiatriska symptom ska inte behöva vänta längre än 30 dagar på att komma på nybesök.  Som det ser ut idag står 23 940 barn i kö till BUP och 69 procent fick vänta längre än 30 dagar på att få tid. Dessutom saknas tillförlitlig statistik över hur länge familjerna sedan behöver vänta innan en barnpsykiatrisk bedömning faktiskt genomförs och evidensbaserad vård sätts in. Detta eftersom det systematiskt inom delar av BUP tas beslut i vårdprocessen som skapar en statistik som ger en helt annan bild än verkligheten.

Vi kräver en aggressiv agenda som visar hur man kan garantera att vårdgarantin för unga ska hållas fullt ut. Vi vill se ett skyndsamt arbete för att nå det konkreta målet att år 2030 skall den förstärkta vårdgarantin vara fullt fungerande. Vi kan inte fortsätta eftersätta ungas liv och hälsa, det får ödesdigra konsekvenser både för dem och deras anhöriga samt för vårt samhälle. Vi behöver dessa unga.

Vi vill uppmana samtliga partier att göra en blocköverskridande överenskommelse, det här är en icke partipolitiskt fråga alla partier måste komma överens om.    

 

Källa: SKR Väntetider i vården