Ett samtal om hemmasittande elever och vägen tillbaka

Vi bjöd in till ett panelsamtal med anledning av den nya upplagan. Här hittar du inspelningen av ett intressant och lärorikt samtal på temat

Film: Hemmasittande elever – och vägen tillbaka