Erasmusprojekt om problematisk skolfrånvaro

Magelungen är delaktig i ett nordiskt projekt om problematisk skolfrånvaro:

Läs mera här