Västerås

Vi finns i ett villaområde nära Rocklunda friluftsområde.

Vi har rymliga lokaler där vi, förutom trevliga gemensamhetsutrymmen, kan erbjuda ungdomarna både större och mindre grupprum samt egna studierum där de sitter enskilt eller två och två. Det är lätt att ta sig hit med bil eller buss (linje 2, 6).

Vi kan erbjuda:

  • Magelungens dagbehandlingsverksamhet med integrerad skola
  • Magelungens grundskola som är en resursskola för elever i behov av omfattande stöd.
  • Tillsammans med Magelungen Örebro kan vi också erbjuda Magelungens öppenvårdsprogram: HSP, FUNKA-hemma och FUNKA-familjehem.

Våra öppenvårdsprogram erbjuder vi tillsammans med Magelungen Örebro. Vi kan också erbjuda HSP (Hemmasittarprogrammet) som vänder sig till barn och ungdomar som är skolfrånvarande. Magelungen har utarbetat ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa barn och ungdomar tillbaka till en normal skolgång. FUNKA-program som är KBT-baserad behandling som vänder sig till unga med normbrytande beteende och deras familjer.

FUNKA-programmen är öppenvårdsprogram där vi arbetar multimodalt, intensivt  utifrån KBT och systemteoretisk grund. Mycket av arbetet går ut på att hjälpa ungdom och familj med en fungerande vardag.

Kontaktpersoner

Carina Gerebo

Rektor Västerås Heldag och Resursskola

076 555 96 21
carina.gerebo@magelungen.com

Anna Salmonsson

Behandlingschef

072 252 72 46
anna.salmonsson@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.