Korttids/ledsagning

Här ges möjlighet till social träning och nätverksskapande i en trygg miljö för ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer. Syftet är att bryta/motverka isolering, träffa jämnåriga och våga prova på nya aktiviteter.

  • Korttids utan övernattning/Ledsagning är en Tuskulum-verksamhet.

Vi träffas i små grupper en gång i veckan med bas i våra lokaler i Solna. Tillsammans gör vi olika saker som att gå på teater, bio, museum, konserter, spelar geocaching (en modern variant av skattjakt utomhus), fika mm.

Arbetet utgår ifrån ett helhetstänkande, där det övergripande målet är att erbjuda en kontinuerlig och tryggt fungerande modell för varje enskild deltagare. Vi vill även hjälpa deltagarna att hitta nya intressen och våga ta större ansvar. Förhoppningen är att de ska känna sig mer säkra på sig själva och på längre sikt klara av att göra saker med varandra utan stöd från ledsagare.

  • För åldrarna 13 – 25 år
  • 2 – 7 deltagare per grupp
  • 2 – 3 ledare per grupp
  • En gång i veckan, 4 timmar per tillfälle