Inför kollovistelsen

Vi månar om att skapa en trygg och stödjande atmosfär i våra grupper och gör därför vårt yttersta för att förbereda varje deltagare och hens sammanhang inför gruppstart. Varje grupps struktur och ramar och även hur vi startar både individuellt och tillsammans är ofta avgörande för hur gruppens liv kommer gestalta sig.

Upplägget inför kollo ser lite olika ut men ofta har vi förmöten där familj, personal och handläggare deltar. Där kan vi i lugn takt kan börja knyta an till varandra för att skapa en känsla för vilka vi alla är och bygga en tillit till att vi alla vill varandra väl. Här får vi också möjlighet att utforska mål och syften och att avgöra om motivation, tajming och förmåga passar den påtänkta gruppen.

Motivation är en förutsättning för att kunna få ut något av gruppsamvaron och att kunna bidra till den. Ibland är motivationen hög redan innan gruppen startar och ibland utvecklas den över tid under vistelsen. Ibland finns den inte eller avtar eller försvinner och då hjälps vi åt att hitta ett sammanhang som passar individen bättre.

Förmåga och tajming påverkar hur varje individ kan ta till sig gruppsammanhanget. Förmåga och tajming kan påverkas av tidigare erfarenheter och av funktionshinder så vi är måna om att tillsammans utforska om vi just nu har en grupp som är bra för de individer som ansöker. Detta gör vi genom vårt ansökningsformulär, samtal, uttagsarbetet med ambitionen att sätta samman en grupp som kan komplettera varandra utifrån personlighet, ålder och mognad, behov, styrkor och svårigheter samt besök på gården och prövohelg om det gäller helggrupper. Gruppens förmåga att behålla en tillräckligt trygg och stödjande nivå är ett viktigt kriterium för att den ska vara bra för individerna i den.

Anhörig/familjemöten är första mötet med de andra gruppdeltagarna och deras vardags-sammanhang. Här får alla deltagare se inte bara vem de skall dela grupp med utan också se och visa de personer som står dem närmast. Detta är, utifrån vår erfarenhet, en viktig del i processen av att skapa trygghet. Att visa och få se dem som står en närmast ökar chansen för oss alla att empatiskt kunna relatera till varje individ i gruppen. Det ger också de anhöriga samma möjlighet.