Helg- och Lovkollo

Helgkollo

Idén med helgkollo är att erbjuda barn och ungdomar en helg i månaden där de kan slappna av och ha roligt i en gemenskap med andra barn/unga och vuxna. En helg som kan ge positiva erfarenheter och bidra till en stärkt självkänsla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mälardalen

Suttarboda kollogård kan erbjuda kollovistelse 2 helger i månaden i barngrupp och 2 helger i månaden i tonårsgrupp. Varje grupp är ute på gården 4 tillfällen under höstterminen och 5 tillfällen under vårterminen. 

Helgkollo finns som ett alternativ eller komplement till kontaktfamiljer, familjehem, öppen- och mellanvårdsinsatser. Under kollohelgen anordnas gemensamma gruppaktiviteter som syftar till att stärka och utveckla de deltagandes förmåga och lust till samspel.

Helgkollo erbjuder kontinuitet 10 – 11 helger per år för att bibehålla relationer till vuxna och andra barn/unga. Gruppernas sammansättning är anpassad efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser och behov.

Vi åker till och från kollo tillsammans. Helgkollogrupperna möts upp på fredag eftermiddag och stannar på kollo till söndag förmiddag.

  • För åldrarna 7 -18 år
  • 4 – 12 deltagare per grupp
  • 4 – 6 gånger per termin

PS. Vi har särskilda helgkollo-grupper för familjehemsplacerade. Läs mer om våra grupper för barn och unga i familjehem här.

Lovkollo

På skollov finns lite mer tid att samlas och göra roliga saker. Det kan vara ett komplement till helggrupperna eller en chans för den som aldrig varit på kollo att pröva på.

Stockholmsområdet:

På höstlovet erbjuder vi i år två grupper:

27 oktober – 1 november (6 dygn)

Jullovet erbjuder vi lovkollo den 2-5 januari (4 dygn)

Mälardalen:

Höstlov, Jullov, Sportlov och Påsklov erbjuder vi 2 dygns kollovistelse på Suttarboda kollogård. Vi erbjuder även Lovskoj vilket innebär en eller flera dagsaktiviteter för de barn som inte känner sig redo att övernatta på kollogården än. 

Under jul-, sport-, påsk- och höstlov anordnar vi kollo för barn och ungdomar. På lovkollo anordnas gemensamma gruppaktiviteter som syftar till att stärka och utveckla de deltagandes förmåga och lust till samspel.

Gruppernas sammansättning är anpassad efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser och behov.

  • För åldrarna 7 – 18 år
  • Max 12 deltagare per grupp
  • Kollolängd: ca 5 dygn

Vi åker till och från kollo tillsammans.