Integritetspolicy

Detta dokument är Integritetspolicy i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europarlamentets förordning (EU) 2016/679).

 

Princip

Akademi Magelungen följer riktlinjerna som baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Integritet för person-, användares- och kunders uppgifter i Magelungens lokaler, system och tjänster är en av de viktigaste aspekterna för datasäkerhet som behandlas i vår organisation.

Magelungen använder inte personuppgifter på något annat sätt än för att säkerställa den utlovade tjänstenivån för kunder eller uppfylla lagliga krav eller legitima intressen. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. Magelungen överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Dataskydds- och konsekvensbedömningar (DPIA) utförs årligen eller när det bedöms vara nödvändigt för att garantera att alla regler beaktas i Magelungens tjänster, system och produkter.

Du kan kontakta företaget genom kontaktuppgifter eller genom att ange ämne för förfrågan. För mer information se avsnittet “Registrerade personers rättigheter” nedan.

 

Syfte med behandling av personuppgifter

Magelungen samlar in information om din dator och dina besök på webbplatsen. Denna information omfattar geografisk belägenhet, typ av webbläsare, referenskälla, hur länge besöket varar och antal sidor du har besökt.

Information används baserat på företaget Magelungens berättigade intressen att administrera denna webbplats och för att förbättra webbplatsens användarbarhet.

Om du använder kontaktförmuläret samlar Magelungen in din e-postadress och andra uppgifter du lämnar i textfältet.

Denna information används baserat på den registrerade personens samtycke och Magelungens berättigade intressen att kommunicera och förbättra tjänsten.

Personuppgifter som samlas in på denna webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Magelungen kommer inte att använda personuppgifter i några fler syften, som, till exempel, att profilera de som besöker webbplatsen, såvida inte Magelungen har informerat om ett sådant syfte och, när det är tillämpligt, har erhållit ditt samtycke att göra det. Dessutom kommer Magelungen endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte som de samlades in för eller enligt de obligatoriska lagringsperioder som krävs enligt tillämplig lag.

 

Informationskällor

Magelungen samlar in, lagrar och använder följande kategorier av personuppgifter som du lämnar till oss direkt eller indirekt via vår webbplats:

 • information om besök på och användningen av denna webbplats
 • personuppgifter som lämnats i kontaktformulär eller intresseanmälningar
 • Avslöjande av information

Magelungen yppar information som samlats in om dig i samband med webbplatsbesöket:

 • till vår tjänsteleverantör Google som endast kan behandla personuppgifterna på våra vägnar; https://policies.google.com/privacy
 • för att administrera denna webbplats samt för att förbättra webbplatsens användbarhet.
 • till vårt CRM system Lime som endast kan behandla personuppgifterna på våra vägnar om du fyllt i intresse för nyhetsbrev eller att bli kontaktad på andra sätt
 • för att kommunicera med dig och förbättra våra tjänster.

På grund av den tekniska lösningen som används för att hantera uppgifterna, kan vissa av dem vara fysiskt lokaliserade på servrar hos externa personuppgiftsbiträden och administrerade genom att använda en teknisk anslutning.

 • Som regel behandlas eller överförs inga personuppgifter utanför EU/EES.
 • Utom vad som anges i denna integritetsskyddspolicy, kommer vi inte att lämna ut information till tredje part.

 

Säkerhet för personuppgifter

Magelungen kommer att vidta adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till dina personuppgifter.

Lämnade personuppgifter lagras på säkra servrar som skyddas av tekniska system.

 

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkarna på denna webbplats som går till andra tredjepartswebbplatser och Magelungen är inte ansvarig för de integritetspolicyer som hör till sådana tredjepartswebbplatser.

Användning av kakor

Mer om hur vi använder kakor kan du läsa i vår Cookiespolicy.

 • Registrerade personers rättigheter
 • En person vars uppgifter har samlats har enligt GDPR rätt att kontrollera informationen som finns registrerad och när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.
 • En person vars uppgifter har samlats har rätt att begränsa behandling, kräva korrigering, ändring eller borttagning av personligt identifierbar information i registret som, med beaktande av det syfte i vilket informationen behandlas, är felaktig, onödig, ofullständig eller föråldrad. En person har även rätt att få en kopia av sådan information som lämnats till Magelungen direkt av personen själv (uppgiftsportabilitet). Om en särskild begäran avvisas, kommer personen att få en skriftlig redogörelse i frågan.
 • Om du utnyttjar din rätt till åtkomst eller begär uppgiftsportabilitet, ange att begäran rör registeruppgifterna på Magelungen webbplats.

En begäran kan lämnas skriftligen i ett undertecknat brev, i ett e-postmeddelande eller i ett kontaktformulär på hemsidan och skickas till följande adresser:

Magelungen Utveckling AB Org nr 556489-1447

Skatteregistreringsnummer Moms/VAT SE556489144701

Integritetsansvarig Emil Josefsson emil.josefsson@magelungen.com

Namn på verksamhetsansvarig

Aiman Jihar på Akademin.

akademi@magelungen.com

https://magelungen.com/kontakta-oss/

Bondegatan 35

11632 Stockholm

Telefonnummer: 08 556 93 191

Registrerade personer har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon normalt är bosatt, arbetar eller för en påstådd överträdelse av GDPR.