Information Coronavirus

Uppdaterade riktlinjer till barn/unga och vårdnadshavare med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, 2020-12-02

Magelungen följer händelseutvecklingen via information från Folkhälsomyndigheten. Våra verksamheter följer de allmänna rekommendationerna från och organiserar verksamheten så att smittspridning kan undvikas.

 • Friska barn/unga ska gå till sin verksamhet. Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn/unga ska vara hemma behöver ansöka om ledighet.
 • Om någon insjuknar under pågående verksamhet ska denne omgående gå hem. Om ett barn insjuknar kontaktas vårdnadshavare och bedömning görs om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Vid förkylningssymtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (t.ex. allergi), ska man ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan man kan återgå till verksamheten. Om symtomen inte går över efter ett dygn går man in på www.1177.se för att se vad som gäller i aktuell region för att lämna prov för covid-19.
 • Personer som inte har testats för covid-19, trots symtom i mer än ett dygn som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan gå tillbaka till verksamheten 7 dygn räknat från första dagen med symtom om personen mår bra och varit feberfri i minst två dygn. Det gäller även vid kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.
 • Personer som testats positivt för covid-19 ska vara hemma i minst 7 dygn räknat från första dagen med symtom. Dessutom ska personen ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om man har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner sig helt frisk, kan man återgå till verksamheten om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.
  Symtomfria personer bedöms som smittfria 7 dygn från efter positivt prov.
 • Personer som testats negativt för covid-19 kan gå tillbaka till verksamheten så snart de känner sig friska och pigga igen och inte har någon feber.
 • Vid pågående infektion med covid-19 ska man enligt smittskyddslagen medverka i smittspårning. Den viktigaste delen är att informera de personer som kan ha smittats, d.v.s personer den smittade har träffat under minst 15 minuter inom två meters avstånd, detta gäller även utomhus. Rektor/ansvarig chef hjälper till med smittspårningen genom att förmedla information vidare till berörda i verksamheten så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom.
 • Personer boende tillsammans med någon som konstaterat covid-19 kan av läkare ges förhållningsregler att stanna hemma. Detta gäller även mindre barn. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Vid symtom ska personen gå in på www.1177.se för att se vad som gäller i aktuell region för att lämna prov för covid-19. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakter i gymnasieålder eller äldre provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

 • Stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Nys/hosta i armvecket
 • Håll avstånd till andra människor

Vid frågor

Vid frågor Kontakta ansvarig chef/rektor på aktuell verksamhet eller Magelungens ledningsgrupp genom
Susanne Hildman, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser,
e-post susanne.hildman@magelungen.com
telefon 070-0209195

För sjukvårdsrådgivning ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Vid allmänna frågor om coronaviruset ring det nationella informationsnumret 11313.

Frågor och svar om coronavirus och covid-19:

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com