Information Coronavirus

Uppdaterad information till barn/unga och vårdnadshavare med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19,

2020-03-17

Regeringen har tidigare beslutat om ändrade regelverk som ger huvudmän möjligheter att anpassa sin verksamhet utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19.

Utifrån regeringens nya rekommendationer så kommer alla gymnasieskolor inom Magelungen bedriva digital undervisning utanför skolans lokaler från och med den 18 mars.

Våra övriga verksamheter, inklusive våra grundskolor är fortsatt öppna som vanligt.

Magelungen följer händelseutvecklingen via information från Folkhälsomyndigheten och är beredda att förstärka insatserna i verksamheterna vid förändringar som kan föranleda detta. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Magelungens verksamheter arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att barn/unga som uppvisar förkylningssymtom, även lindriga, måste gå hem. Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna begär.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn/unga ska vara hemma med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

Riktlinjer för Magelungens verksamheter

  • Barn/unga med förkylningssymtom, även lindriga, ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dygn efter det.
  • Barn/unga som rest i riskområden ska stanna hemma i 14 dagar. Rektor eller behandlingschef ska informeras.
  • Barn/unga som har närstående som rest i riskområden ska kontakta rektor eller behandlingschef för planering av eventuella åtgärder.
  • Personer som rest i riskområden och får symtom som hosta, feber eller andningssvårigheter ska kontakta sjukvården via telefon 1177. Rektor eller behandlingschef ska informeras.

God hygien förebygger smitta

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Nys/hosta i armvecket

Vid frågor

Vid frågor
Kontakta Magelungens ledningsgrupp genom Susanne Hildman, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser.
E-post susanne.hildman@magelungen.com eller telefon 070-0209195
Vid allmänna frågor om coronaviruset kan man ringa det nationella informationsnumret 11313.

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com