Information Coronavirus

Uppdaterade riktlinjer till barn/unga och vårdnadshavare med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
2021-03-23

Magelungens verksamheter följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och organiserar verksamheten så att smittspridning kan undvikas.

 

Nyheter i riktlinjerna

  • Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april
  • Vuxna samt personer i gymnasieåldern uppmanas att lämna prov om de haft nära kontakt med covidsmittad person, trots avsaknad av symtom

Magelungens högstadieskolor kommer inte att stänga eller gå över till distansundervisning. Vi har övervägt detta beslut noggrant och beaktat Folkhälsomyndighetens rekommendation att göra undantag för elever i behov av särskilt stöd.

På www.1177.se finns all information för vad som gäller avseende riktlinjer och rekommendationer med anledning av covid-19 i aktuell region. Gemensamt är:

  • Stanna hemma vid minsta symtom, såsom hosta, snuva, feber.
  • Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
  • Stanna hemma i 7 dagar om någon i hushållet har bekräftad covid-19.
  • Stanna hemma i minst 7 dagar om du har bekräftad coid-19.
  • Stanna hemma i 7 dagar efter utlandsresa. Provta dig vid ankomst och på dag 5.
  • Friska barn/unga ska gå till sin verksamhet. Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn/unga ska vara hemma behöver ansöka om ledighet.
  • Om någon insjuknar under pågående verksamhet ska denne omgående gå hem. Om ett barn insjuknar kontaktas vårdnadshavare och bedömning görs om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer
  • Informera berörd verksamhet vid konstaterad infektion med covid-19. Rektor/ansvarig chef hjälper till med att förmedla information vidare till berörda i verksamheten så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom.

Vid frågor

Vid frågor Kontakta ansvarig chef/rektor på aktuell verksamhet eller Magelungens ledningsgrupp genom
Susanne Hildman, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser,
e-post susanne.hildman@magelungen.com
telefon 070-0209195

För sjukvårdsrådgivning ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Vid allmänna frågor om coronaviruset ring det nationella informationsnumret 11313.

Frågor och svar om coronavirus och covid-19:

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com