Information Coronavirus

Uppdaterade riktlinjer med anledning av spridningen av coronaviruset, sjukdomen covid-19, 2022-02-09

Magelungens verksamheter följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och organiserar verksamheten så att smittspridning kan undvikas.

 

Information till grundskola och gymnasium med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut att ta bort de flesta restriktionerna kopplade till coronapandemin från 9 februari 

Publicerad 9 februari 2022 

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom, jämfört med andra varianter, har minskat belastningen på samhället. 

Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. 

Magelungen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och organiserar verksamheten så att smittspridning fortsatt kan förebyggas. 

Detta gäller för Magelungens grund- och gymnasieskolor från och med den 9 februari 2022: 

  • Personer som har symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och undvika kontakt med andra.
  • Personer över 18 år som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Smittförebyggande åtgärder i inomhusmiljön som handhygien, städning och vädring är fortsatt viktiga för att förebygga smitta.
  • Inför besök och möten i eller utanför skolan görs en riskbedömning och aktiviteten anpassas efter detta. 

Detta innebär att det kan förekomma såväl digitala som fysiska möten. 

 

 

Vid frågor

Vårdguiden: https://www.1177.se

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

För sjukvårdsrådgivning ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.
Vid allmänna frågor om coronaviruset ring det nationella informationsnumret 11313.

Kontakta ansvarig chef/rektor i första hand. Denne tar vid behov i sin tur kontakt med Magelungens ledningsgrupp genom Susanne Hildman, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser, e-post susanne.hildman@magelungen.com

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com