Information Coronavirus

Uppdaterad information till barn/unga och vårdnadshavare med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19,
2020-08-11

Magelungen följer händelseutvecklingen via information från Folkhälsomyndigheten och är beredda att förstärka insatserna i verksamheterna vid förändringar som kan föranleda detta.

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Riktlinjer för att förebygga smittspridning

 • Magelungens gymnasieskolor bedriver digital undervisning utanför skolans lokaler från och med den 18 mars. Våra övriga verksamheter är fortsatt öppna som vanligt.
 • Personer med förkylningssymtom, även lindriga, ska stanna hemma tills
  de är symtomfria och ytterligare minst två dygn efter det.
 • Om barn/unga uppvisar förkylningssymtom under pågående verksamhet ska
  vårdnadshavare kontaktas för hämtning och myndiga unga gå hem.
 • Friska barn/unga ska gå till grundskolan.
  Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn/unga ska vara hemma behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.
 • Alla aktiviteter med barn/unga utanför skollokalen som bl.a. prao och studiebesök, ställs tills vidare in.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

– Stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga
– Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
– Nys/hosta i armvecket
– Håll avstånd till andra människor

Vid frågor

Vid frågor Kontakta ansvarig chef/rektor på aktuell verksamhet eller Magelungens ledningsgrupp genom
Susanne Hildman, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser,
e-post susanne.hildman@magelungen.com
telefon 070-0209195

För sjukvårdsrådgivning ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Vid allmänna frågor om coronaviruset ring det nationella informationsnumret 11313.

Frågor och svar om coronavirus och covid-19:

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com