Ia Sundberg Lax

Specialist inom skolfrånvaroproblematik

070 745 36 61
ia.sundberglax@magelungen.com

Sebastian Röhlcke

Leg psykolog

070 214 60 58
sebastian.rohlcke@magelungen.com

Handledning

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med barn- och unga i problematisk skolfrånvaro. Vi har stor vana vid att handleda personal inom exempelvis skola, elevhälsa, socialtjänst och behandling.

När ni samarbetar med oss kan ni räkna med att vi alltid utgår från det aktuella kunskapsläget kring problematisk skolfrånvaro, använder evidensbaserade metoder och följer etiska riktlinjer. Handledningen är välstrukturerad och leds av aktiva handledare med absolut fokus på ert aktuella utgångsläge.

Många av de vi träffar arbetar i tvärprofessionella team (elevhälsoteam, närvaroteam och behandlingsteam) men vi har även erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper och chefer på förvaltningsnivå. Vi bistår mer än gärna i ert åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbete med insatser både på individ- och organisationsnivå.

Det viktigaste för oss är att handledningen ger önskad effekt i er verksamhet. Därför utgår vi alltid från just era aktuella utmaningar när vi lägger upp en struktur för handledningen. Tillsammans väljer vi handledningsform utifrån era behov.

Vi erbjuder bland annat:

  • Ärendehandledning
  • Processhandledning
  • Metodhandledning
  • Chefshandledning

 

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!