Till våra enheter

Kvalitetsarbete och värdegrund

Att lyckas i skolan är för varje ung individ en mycket viktig del i att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare. Magelungens systematiska kvalitetsarbetet jobbar mot att varje elev skall nå sin fulla potential.

Det systematiska kvalitetsarbetet på Magelungens skolor har som mål att varje elev skall uppnå sin fulla potential och nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling och i sina sociala färdigheter. Att lyckas i skolan är för varje ung individ en mycket viktig del i att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare.

Alla våra elever har behov av extra stöd för att lyckas i skolan och vi har en tro på att de, trots tidigare misslyckanden, kan, med rätt insatser, klara skolan. I detta perspektiv är det viktigt att vi arbetar systematiskt med att förbättra vår verksamhet för att ge eleverna än större möjligheter att lyckas med sin skolgång.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.