Ansökan Jönköping

Vår skola riktar sig till elever som är i behov av särskilt stöd.

Är du intresserad av att gå på vår skola eller att få mer information om oss vill vi att du kommer på ett studiebesök hos oss.

På studiebesöket kommer du att få information om skolan, hur vi jobbar och du kommer att få titta på lokalerna. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor. Studiebesöket tar ca 45 minuter och som elev kan man komma själv, med vårdnadshavare eller med personal från din nuvarande skola. Vid studiebesöket kommer du att få med dig en intresseanmälan hem. Om du är intresserad av att gå hos oss fyller du i intresseanmälan och skickar in den till oss.

Vi har inget kösystem utan alla intresseanmälningar som kommer in fram till vecka 7 hamnar i urvalsgrupp ett och behandlas lika.  De ansökningar som kommer in efter vecka 7 hamnar i urvalsgrupp två.

Om du har skickat in en intresseanmälan senast vecka 7 så kommer du under våren kallas till ett samtal med rektor och biträdande rektor. Samtalet kommer att handla om din tidigare skolgång och vilka behov du har av särskilt stöd. Inför besöket kommer du även att få fylla i ett kartläggningsmaterial för att vi ska få en bredare pedagogisk-bild av dig.

Vår ambition är att mot slutet av vårterminen kunna ha ett samtal med dig om huruvida du kommer erbjudas plats till hösten. Den formella antagningen kommer dock i juli.

För att gå på vårt samhällsvetenskapsprogram krävs det att du når upp till de formella behörighetskrav som finns.  När du söker till samhällsprogrammet vill vi ha in intresseanmälansblankett men du måste även göra en ansöka digitalt.

Ansökan till SASAM sker via Ansökningswebben.

För att boka studiebesök ring rektor Anna-Karin Broström eller biträdande rektor Carolina Rigo.

 

Kontaktpersoner

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com

Carolina Rigo

Bitr.rektor

076 349 45 04
carolina.rigo@magelungen.com