Intensiv Familjebehandling

Intensiv familjebehandling riktar sig till familjer med hög konfliktnivå och svårigheter i samspel mellan
föräldrar och ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Målet är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och ett positivt samspel. Insatsen riktar sig till unga mellan 12 – 17 år och deras familjer. Behandlingsteamet består av två behandlare som arbetar intensivt. Det innebär att kontakt med familjen sker flera gånger per vecka, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet samarbetar också med andra aktörer som har kontakt med familjen. I behandlingen ingår:

  • Arbete med föräldraförmågor och strategier kring positiv samvaro, uppmuntran, funktionellgränssättning och effektiv konflikthantering.
  • Arbete med ungdomens egna svårigheter genomsamtal, stöd och färdighetsträning samt förändringar i miljö och bemötande som ger förutsättningarför barnet att välja positiva beteenden istället förproblembeteenden.
  • Arbete med professionella och privata nätverk kring ungdomen och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön.
  • Aktivt samarbete för en fungerande skolgång.

Våra behandlare är socionomer eller har likvärdig högskoleutbildning och lång yrkeserfarenhet. Den teoretiska grunden är systemteori, anknytningsteori och social inlärningsteori.

Omfattning: Antalet timmar/månad anpassas efter uppdragets art i samarbete med uppdragsgivare.

Kontaktpersoner

Helena Sundholm

Biträdande verksamhetschef

070 768 26 76
helena.sundholm@magelungen.com