Åsa Bergström

Rektor Uppsala resursskola

076 309 99 35
asa.bergstrom@magelungen.com

Mohamed Ali

Behandlingschef Uppsala

073 745 40 79
mohamed.ali@magelungen.com

Uppsala Heldag – behandling & skola

Heldag - Behandling & Skola

Uppsala

 

Magelungen Uppsala Heldag vänder oss till ungdomar 12–17 år och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem.  På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot de uppsatta målen i nära samverkan med andra aktörer.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Strukturerad öppenvård lämpar sig vid;

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vi har kompetens inom;

 • Systemiskt arbete
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • HAP och CPU-Cannabisprogram för unga

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men  syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård

 

 

 

Hitta hit

Slottsgränd 6,
753 09 Uppsala, Sverige

Visa karta