Hasse Lindblom

Behandlingschef Solna

072 252 46 33
hasse.lindblom@magelungen.com

Eva Torvaldsson

Rektor Resursskola Solna

070 535 88 39
eva.torvaldsson@magelungen.com

Solna – Strukturerad Öppenvård i kombination med skola

Heldag - Behandling & Skola

Solna

Vi finns i  fräscha och funktionella lokaler i Solna Strand.

Vi vänder oss till ungdomar 12–17 år och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem.  På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot de uppsatta målen i nära samverkan med andra aktörer.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Strukturerad öppenvård lämpar sig vid;

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vi har kompetens inom;

 • Systemiskt arbete
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • ART/ACT/Repulse

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men  syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård

Kontakta Hasse Lindblom för mer information.

Besöksadress: Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna

Postadress: Hemvärnsgatan 13, 171 54 Solna

Hitta hit

Hemvärnsgatan 15,
171 54 Solna, Sverige

Visa karta