Olivia Barsom

Behandlingschef Södertälje

070 090 17 17
olivia.barsom@magelungen.com

Södertälje Öppenvård

FUNKA hemmaHSP - Hemmasittarprogram

Södertälje

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta i öppenvård med ungdomar med hemmasittarproblematik, riskbeteende och deras familjer. Utifrån detta har vi utvecklat de handboksbaserade insatserna som vi erbjuder;

Hemmasittarprogram

Magelungen har över tid utvecklat behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar, vilket har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Arbetet sker multimodalt, intensivt, på hemmaplan utifrån inlärnings- och systemisk teori samt med kognitiv beteendeterapi som grund.

Funka Hemma

Funka Hemma är ett handboksbaserat behandlingsprogram som vänder sig till barn, ungdomar och deras familjer. Målgruppen för insatsen är familjer med hög konfliktnivå och svårigheter i samspel mellan föräldrar och barn med allvarlig beteendeproblematik. Målet är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och positivt samspel. Arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.

För mer information – kontakta

Magelungen Södertälje
olivia.landaveri@magelungen.com
Tel. 070 090 17 17

 

Hitta hit

Hertig Carls väg 22,
Södertälje, Sverige

Visa karta