Individuellt alternativ

Individuellt alternativ (IMA) vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år och som av olika anledningar inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för Dig som är i behov av särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög lärartäthet.

Målet för Individuellt Alternativ är att förbereda Dig för studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Preparandutbildning, Programinriktat Individuellt Val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller KomVux. Du kan också välja att förbereda Dig för att kunna gå ut i yrkeslivet via praktikplats. Du kan också kombinera studier med praktik.

Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot yrkesliv. Vi har hög personaltäthet och det är alltid personal närvarande, även på raster och under frukost och lunch. Det finns ett stort mått av glädje, humor och skratt i det dagliga arbetet och vi strävar efter att skapa en tillåtande, öppen och varm atmosfär.

Vi värnar om det personliga mötet och relationen till lärarna eftersom vi ser att det är helt avgörande för hur Du kommer att lyckas med dina studier. Vi hittar tillsammans den studiesituation som fungerar bäst för Dig och alla våra elever får ett individuellt anpassat schema. Våra rum och grupper är små vilket innebär att våra elever får mycket individuell hjälp av sina lärare i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö.

Du som läser på Individuellt alternativ arbetar med Din personliga studieplan i Din egen takt. Studietiden på Individuellt Alternativ varierar beroende på vilka förkunskaper Du har och hur motiverad Du är att studera.

Du söker till oss via www.indra2.se, men du är också välkommen att höra av dig om du vill ställa dig i kö under året eftersom vi har successiv antagning om det blir en plats ledig. Har Du frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare.

 

Hitta hit

Ebbe Lieberathsgatan,
Göteborg, Sverige

Visa karta