Jonas Nestor

Rektor Jönköping resursskola

070 090 45 37
jonas.nestor@magelungen.com

Jönköping

Heldag - Behandling & Skola

Jönköping

Magelungen – Förändring tillsammans
– Systemiskt behandlingsarbete vid olika typer av psykosocial problematik.

 

 

Magelungen arbetar med öppenvårdsbehandling riktat till ungdomar och deras föräldrar/familjer/familjehem.
Magelungen har spetskompetens inom flertalet områden och behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård
Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Magelungen lämpar sig vid:

 

 

 

Problematisk hemsituation
Utåtagerande beteende
Återkommande konflikter
Isolering
Hemmasittarproblematik
Gränsöverskridande beteende
Riskbeteenden/riskmiljöer
Anknytningsproblematik
Trauman

 

 

 

 

Kompetensen och kunskapen inom Magelungen är mångsidig;

Systemiskt arbete

KBT (kognitiv beteendeterapi)

TMO (traumamedveten omsorg)

Mentalisering

ART/ACT/Repulse

 

 

 

 

 

Genom att arbeta med förändringsarbetet i ungdomens nuvarande miljö, gemensamt med viktiga vuxna i ungdomens liv, undviks heldygnsplaceringar samtidigt som chanserna ökar för att förändringsarbetet varar över tid.

Magelungen är ett personalkooperativ, som bedriver öppenvårdsbehandling och skola.

 

 

 

Kontakta oss för ett skräddarsytt behandlingsupplägg.

Jonas Nestor, Behandlingschef

Jonas.nestor@magelungen.com

070-0904537

Hitta hit

Kungsängsvägen 25,
561 51 Huskvarna, Sverige

Visa karta