För barn och unga som har varit på Magelungen.

  • Efter behandling uppger ungdomarna minskade beteendeproblem, ökad tillfredsställelse med livet och en positiv/normal självbild*.
  • 65 % av ungdomarna hade vid en uppföljning efter avslutad behandling gymnasiebehörighet*.
  • 90 % av ungdomarna tyckte att dagverksamheten passade dem ganska bra eller mycket bra*.
  • 96 % av föräldrarna och 95 % av socialsekreterarna anser att samarbetet med Magelungen fungerar bra eller mycket bra**.
  • Vid en uppföljning efter avslutad behandling uppger 80 % av de tillfrågade ungdomarna att de arbetar eller studerar*.

*= Marklund (2010) & Strömbeck (2011).

**= Brukarundersökningar 2014 & 2015.