Helena Preisler

Behandlingschef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Familjehemsvård

Funka + Behandlingsfamilj. Behandlingsfamiljen ingår i ett team som i övrigt består av ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behandlingsledare. Behandlingsfamiljens primära uppgift är att erbjuda en trygg bas där ungdomen får träna på de färdigheter som hen tillgodogör sig i sin behandling. Insatsen är tidsbegränsad och målet är att ungdomen flyttar hem till sina föräldrar.

Funka Familjehem erbjuds till barn och ungdomar och deras blivande familjehem inför en placering eller där det finns risk för sammanbrott i pågående placering. Ungdomsbehandlare och familjebehandlare finns under en begränsad tid i ett av våra familjehem eller i ett familjehem anlitat av socialtjänsten.

För oss på Magelungen står barnet och ungdomen alltid i centrum och är vårt fokus. Vi erbjuder förutom förstärkta familjehem även våra behandlingsinsatser Funka Behandlingsfamilj och Funka Familjehem. Vi har många års erfarenhet av familjehemsvård och god kännedom om barns behov och utveckling samt av handledning av familjehem. Vi har tät kontakt med våra familjer och de deltar regelbundet i handledning och fortbildning.

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).