Familjehemsvård

Vi har lediga behandlingsfamiljer och familjehem med konsulentstöd. Kontakta Helena Preisler tel: 070-5527217 eller mejla helena.preisler@magelungen.com så berättar hon mer om våra familjer.

  • Förstärkt konsulentstödd förstärkt familjehemsvård
  • Funka familjehem
  • Funka behandlingsfamiljer.

 

För oss på Magelungen står barnet och ungdomen alltid i centrum och är vårt fokus. Vi erbjuder förutom förstärkta familjehem även våra behandlingsinsatser Funka Behandlingsfamilj och Funka Familjehem. Vi har många års erfarenhet av familjehemsvård och god kännedom om barns behov och utveckling samt av handledning av familjehem. Vi har tät kontakt med våra familjer och de deltar regelbundet i handledning och fortbildning.

 

Funka + Behandlingsfamilj. Behandlingsfamiljen ingår i ett team som i övrigt består av ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behandlingsledare. Behandlingsfamiljens primära uppgift är att erbjuda en trygg bas där ungdomen får träna på de färdigheter som hen tillgodogör sig i sin behandling. Insatsen är tidsbegränsad och målet är att ungdomen flyttar hem till sina föräldrar.

Funka Familjehem erbjuds till barn och ungdomar och deras blivande familjehem inför en placering eller där det finns risk för sammanbrott i pågående placering. Ungdomsbehandlare och familjebehandlare finns under en begränsad tid i ett av våra familjehem eller i ett familjehem anlitat av socialtjänsten.

Förstärkt Familjehemsvård
Vi erbjuder även familjehem där konsulenter står för handledning och stöd under placeringen. Vi gör alltid tillsammans med socialtjänsten en trygg och stabil plan från start gällande umgänge, skolgång och fritid. Vid behov kan placeringen startas med behandlingsinsats för att stärka relationen mellan familjehem och barnet eller ungdomen.

Det är våra öppenvårdsenheter i HelsingborgGävleStockholmVästerås och Örebro som arbetar i behandlingsprogrammen tillsammans med våra Behandlingsfamiljer och Funka Familjehem. Vi kommer under 2022 börja arbeta med familjehemsvård i Jönköping.

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

Camilla Götlund

Familjehemsrekryterare

073 50 448 06
camilla.gotlund@magelungen.com

 

Titta gärna in på vår blogg så får du träffa några av våra behandlare!

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Förhandsgranskning av bild

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.