Familjehemsvård

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.
Vidare är Magelungen certifierad av RRF (Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Öppenvårdsenheterna finns  i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Västerås och Örebro.

Vi arbetar främst med familjehemsvård i kombination med våra behandlingsprogram

Vid förfrågan kontakta respektive enhet eller Helena Preisler, Magelungens familjehemsvård. Tel: 070-5527217.

 

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com