Familjehemsvård

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.
Vidare är Magelungen certifierad av RRF (Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Vi arbetar främst med familjehemsvård i kombination med våra behandlingsprogram

Vi arbetar vi med familjehemsvård i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Västerås och Örebro. Vid förfrågan kontakta respektive enhet eller Lottie Engwall.

Kontaktpersoner

Lottie Michélsen Engwall

Chef Magelungen familjehemsvård

070 30 22 366
lottie.engwall@magelungen.com