Familjehemsvård

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.
Vidare är Magelungen certifierad av RRF (Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

Öppenvårdsenheterna finns  i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Västerås och Örebro.

Vi arbetar främst med familjehemsvård i kombination med våra behandlingsprogram

Vid förfrågan kontakta respektive enhet eller Lottie Engwall, chef Magelungens familjehemsvård. Tel: 070-3022366.

 

Kontaktpersoner

Lottie Michélsen Engwall

Chef Magelungen familjehemsvård

070 30 22 366
lottie.engwall@magelungen.com