Behandlingshem

Inom Magelungen Utveckling finns två behandlingshem, ett på Södermalm och ett i Farsta.

Vi erbjuder dygnet-runt omsorg och behandling till ungdomar 13-20 år. Vi kan även göra utredningar.

På våra behandlingshem skapar ungdomar och vuxna ett sammanhang där man får möjlighet att stärka sin egen förmåga och självkänsla. Vi strävar efter att möta varje enskild ungdom utifrån individuella behov och förutsättningar. Målet är att ungdomen ökar sin tilltro på sig själv och andra samt kan använda sina resurser på ett positivt och konstruktivt sätt.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.