Behandlingshem

Från januari 2021 har vi samlat hela vår HVB-kompetens på Magelungen HVB Söder i Svedmyra

För förfrågningar om plats
kontakta enhetschef Marie-Therese Ayoub Peterson, 070 43 00 316
Marie-therese.ayoub@magelungen.com.

Vi erbjuder dygnet-runt omsorg och behandling till ungdomar 13-20 år. Vi kan även göra utredningar.

På våra behandlingshem skapar ungdomar och vuxna ett sammanhang där man får möjlighet att stärka sin egen förmåga och självkänsla. Vi strävar efter att möta varje enskild ungdom utifrån individuella behov och förutsättningar. Målet är att ungdomen ökar sin tilltro på sig själv och andra samt kan använda sina resurser på ett positivt och konstruktivt sätt.

Se en film om Magelungen HVB

Lisbet Knudsen deltar i ett samtal i Socialstyrelsens pod ”På djupet”  om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB-hem för barn och unga.

Lyssna på podden här

Lisbet har också varit del av en referensgrupp på Socialstyrelsen som tagit fram ett kunskapsstöd för personal vid HVB för barn och Unga:

Kontaktpersoner

Marie-Therese Ayoub Petersson

Chef Magelungen HVB och BO Stockholm

070 43 003 16
marie-therese.ayoub@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.