Behandlingshem

Från januari 2021 har vi samlat hela vår HVB-kompetens på Magelungen HVB Söder i Svedmyra

För förfrågningar om plats
kontakta enhetschef Kalle Dahlin, 073 530 44 11,
kalle.dahlin@magelungen.com.

Vi erbjuder dygnet-runt omsorg och behandling till ungdomar 13-20 år. Vi kan även göra utredningar.

På våra behandlingshem skapar ungdomar och vuxna ett sammanhang där man får möjlighet att stärka sin egen förmåga och självkänsla. Vi strävar efter att möta varje enskild ungdom utifrån individuella behov och förutsättningar. Målet är att ungdomen ökar sin tilltro på sig själv och andra samt kan använda sina resurser på ett positivt och konstruktivt sätt.

Se en film om Magelungen HVB

Lisbet Knudsen deltar i ett samtal i Socialstyrelsens pod ”På djupet”  om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB-hem för barn och unga.

Lyssna på podden här

Lisbet har också varit del av en referensgrupp på Socialstyrelsen som tagit fram ett kunskapsstöd för personal vid HVB för barn och Unga:

Kontaktpersoner

Kalle Dahlin

Behandlingschef

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.