Marianne Nagy

Behandlingschef Södergrupperna

070 461 01 89
marianne.nagy@magelungen.com

Carina Wilén

Behandlingschef

070 611 11 56
carina.wilen@magelungen.com

Ansökan åk 1-5

Vi har ingen digital ansökan för åk 1-5. Magelungens resursskolor riktar sig främst till elever i åk 6-9 och gymnasiet. Vi har endast två enheter som arbetar med barn i de yngre åldrarna 7-11, Magelungen Älvsjö och Magelungen Örebro. Dessa verksamheter är behandlingsinstitutioner med heldagsbehandling, dit barnen kommer varje dag för att få stöd med sin sociala- och emotionella färdighetsträning. Verksamheten riktar sig till barn med psykosociala stödbehov och erbjuder ett hållande under dagen kombinerat med familjebehandling. Eftersom behandlingsarbetet främst sker på dagtid anordnar vi ett skräddarsytt skolupplägg integrerat med behandlingsinsatsen.  

Behandlingsinsatsen gör vi på uppdrag av kommunen inom ramen för SOL eller LSS. Främst får vi uppdrag socialtjänsten i de kommuner vi är upphandlade. Men vi tar även emot uppdrag av andra myndigheter som tex skolor, utbildningsförvaltningar och regioner. Vi hänvisar placeringsförfrågningar till våra behandlingschefer.