Carina Wilén

Behandlingschef Örebro

070 611 11 56
carina.wilen@magelungen.com

Micke Rizzo

Behandlingschef Älvsjö Heldag

070 722 76 86
micke.rizzo@magelungen.com

Ansökan åk 1-5

Vi har ingen digital ansökan för åk 1-5. Magelungens resursskolor riktar sig främst till elever i åk 6-9 och gymnasiet. Vi har endast två enheter som arbetar med barn i de yngre åldrarna, Magelungen Älvsjö har mellanstadiet och lågstadiet. Magelungen Örebro har mellanstadiet. Dessa verksamheter är behandlingsinstitutioner med heldagsbehandling, dit barnen kommer varje dag för att få stöd med sin sociala- och emotionella färdighetsträning. Verksamheten riktar sig till barn med psykosociala stödbehov och erbjuder ett hållande under dagen kombinerat med familjebehandling. Eftersom behandlingsarbetet främst sker på dagtid anordnar vi ett skräddarsytt skolupplägg integrerat med behandlingsinsatsen.  

Behandlingsinsatsen gör vi på uppdrag av kommuners socialtjänst. Både utifrån upphandlade ramavtal och direktupphandlingar. Vi tar även emot uppdrag av andra myndigheter som utbildningsförvaltningar och regioner. Vi hänvisar placeringsförfrågningar till våra behandlingschefer.