Att skapa studiero genom att tydliggöra undervisningen med hjälp av nyckelfrågor