Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Utbildningar

Förändringsarbete vid omfattande skolfrånvaro

6-dagars utbildning i hur du som behandlare kan hjälpa barn och unga bryta problematisk skolfrånvaro och social isolering

läs mer och anmäl dig

Kartläggningsverktyg vid skolfrånvaro: ISAP & SRAS

Utbildning i hur ni kan använda standardiserade kartläggningsformulär för ökad förståelse av skolfrånvaroproblematik.

läs mer och anmäl dig

Skolsociala team - arbetssätt, organisation och förutsättningar att lyckas

Vad är viktigt att tänka på vid uppstart och hur tar vi tillvara på varandras kompetenser så att det blir bäst nytta för eleven?

Läs mer och anmäl dig

Konferenser

Nationell konferens om problematisk skolfrånvaro 6-7 maj

Stockholm

läs mer och anmäl dig