Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

NPF i skolan

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Flera av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autism och ADHD. Hur kan man i skolan möta denna elevgrupp på bästa sätt? Hur kan lärmiljöer planeras för och anpassas för att ge eleverna likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan?

Autism och ADHD kännetecknas av kognitiva kärnsvårigheter som är avgörande för fungerandet hos personen i fråga. En fördjupad förståelse för dessa svårigheter banar väg för ett bättre anpassat bemötande av eleven med NPF.

Föreläsningen fokuserar på områden som har betydelse för hur personer med autism och ADHD uppfattar och tolkar sin omvärld och hur detta har relevans i skolan. Föreläsningen går igenom konkreta åtgärder för att överbrygga de svårigheter som kan uppstå för en elev med NPF och som fungerar i skolmiljön.

Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du kan arbeta med anpassningar, stöd och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande. Föreläsning varvas med konkreta övningar.

Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med NPF. Såväl pedagoger, skolledare och EHT har glädje av innehållet i utbildningen.

Föreläsare

Malin Khoso. är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare. Hon har arbetat med barn och ungdomar med särskilda behov under hela sin yrkeskarriär, inom skola, psykiatri och socialt arbete. Under drygt 20 år har hon fördjupat sig i arbetet med barn och unga med multidimensionella behov utifrån psykosocial belastning och psykiatriska och neuropsykiatriska svårigheter. Malin arbetar idag med utbildning och handledning av personal såväl inom skola, elevhälsovård som behandling.

Information

Datum
02 oktober

Tid

Ort
Stockholm

Upplägg
En heldag kl 09:00-16:00 på plats i våra lokaler på Lumaparksvägen 7.

Pris
3500 kr exklusive moms kr exkl. moms

Anmäl dig