Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Hot och våld i arbetet med unga

Situationer där hot och våld förekommer är utmanande. Det ställer krav på oss som professionella men kan även påverka oss på ett mer personligt plan, i form av rädsla och stress. Hot och våldssituationer kan också utvecklas till farliga situationer, både för oss som professionella samt för de ungdomar vi möter, om vi inte har bra metoder att bemöta det.

Den här utbildningen handlar om hur vi kan förstå varför vissa använder sig av våld och varför hot och våldssituationer uppstår. Utbildningen kommer att ta upp hur vi som enskilda professionella och som verksamhet kan arbeta för att både hantera svåra situationer och även hur vi minska sannolikheten att hot och våldssituationer uppstår.

Utbildningen utgår från evidensbaserade metoder, tydliga fallexempel och är framtagen och anpassad för Magelungens verksamheter.

Utbildningens innehåll:

  • Teoretisk och praktisk kunskap om hur och varför hot och våldssituationer uppkommer
  • Konkreta verktyg för att bemöta och hantera hot och våld
  • Ett arbetssätt för att minska mängden hot och våld
  • Förståelse och kunskap om hur vi kan arbeta med våra egna reaktioner på hot och våld

 

 

Föreläsare

Peter Andersson, är socionom, Fil. dr. i socialt arbete och legitimerad psykoterapeut, anställd som lektor i socialt arbete med inriktning psykosocialt behandlingsarbete på Stockholms universitet. Peter har skrivit en avhandling med fokus på hot, våld och emotionellt arbete på ungdomshem.

Peter har även arbetat med behandling inom främst socialtjänst och kriminalvård och som chef inom den statliga ungdomsvården (SiS).

Oskar Hill

Oskar Hill är beteendevetare med steg 1 KBT.
Idag arbetar han som utbildningsansvarig på Akademi Magelungen. Han har arbetat som behandlingschef för Magelungens öppenvård och behandlingsskola i både Örebro och Göteborg. Oskar har även tidigare arbetet inom kriminalvården samt SIS.

Aiman

Aiman Jihar, chef för kommunikation och Akademi Magelungen. Han har tidigare arbete som rektor.

Information

Datum
14 oktober - 15 oktober

Tid
09:00-16:00

Ort
Stockholm/Distans

Upplägg
Detta är en utbildning under två dagar, 14/10 och 15/10, mellan 9-16. Du kan delta på plats i våra lokaler på Lumaparksvägen 7 eller online.

Pris
6995kr kr exkl. moms

Anmäl dig