Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Behandlingsarbete vid skolfrånvaro och social isolering

Utgår från evidensbaserade metoder

Genomgång av aktuellt forskningsläge

Blandning av teoretiska och praktiska inslag

Kopplingen mellan skolfrånvaro, NPF och psykisk ohälsa

Skolfrånvaro är en komplex problematik som har sin grund i många faktorer. För att lyckas i arbetet med att hjälpa frånvarande elever tillbaka till skolan krävs kunskap för att kartlägga, analysera och åtgärda orsaker till skolfrånvaro på individnivå. Det behövs dessutom starka relationsfärdigheter, effektiva verktyg och en god samverkan.   

Det ställer stora krav på de som arbetar med att hjälpa elever och familjer som drabbats av omfattande frånvaro. Magelungen har stor erfarenhet av att arbeta med barn som kämpar för att komma till skolan och föräldrar som anstränger sig till det yttersta för att se till att deras barn klarar skolan. 

I den här utbildningen tar vi ett helhetsgrepp kring problematisk skolfrånvaro och hur man kan arbeta med behandlingsinsatser för att hjälpa elever tillbaka till en fungerande skolgång. Förutom att ha fokus på vad vi behöver göra för att hjälpa eleverna innefattar utbildningen även det stöd som föräldrar behöver och hur samverkan med skolan kan se ut.  

För elever med omfattande och komplex problematik är det ofta en svårighet att både få kontakt och att göra dem delaktiga i insatserna. För att undvika risken att elevens röst inte blir hörd behöver vi som arbetar med insatser hitta sätt att göra dem delaktiga. Kartläggning av problematiken fungerar både som ett sätt att förstå orsaker till skolfrånvaron och som ett sätt att bygga allians och relation. Kartläggningen ger oss information om vilka åtgärder som passar för varje individ så att vi kan gå från att prova allt- till att prova rätt. För att behandlingsinsatser ska kunna genomföras behövs ofta anpassningar av olika slag. Kartläggningsarbetet bidrar även till information om vilka anpassningar som behövs för att förändring ska vara möjlig. Vilka anpassningar behövs i skolan och vilka behövs i hemmet? 

Utbildningen har sin teoretiska utgångspunkt i KBT och inlärningsteori då det är den rekommenderade behandlingsmetoden för svårigheter som ofta hör samman med hemmasittande, t.ex. olika former av ångestproblematik och depression. Hur kan vi förhålla oss till dessa svårigheter och hur kan vi arbeta med beteendeförändringar? 

Många elever med skolfrånvaroproblematik har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en eller flera diagnoser inom NPF är inte ovanligt. Hur behöver insatserna utformas för att möta elevernas behov? Hur kan vi anpassa kommunikation och behandlingsinterventioner? 

Vi kommer även att lyfta skolfrånvaroproblematik ur ett föräldraperspektiv och fokusera på vilket stöd föräldrar vars barn inte närvarar i skolan kan behöva.

Under hela utbildningen kommer du att få ta del av konkreta verktyg och förhållningssätt i arbetet mot målet ökad närvaro. Utbildningen utgår från beprövade metoder, tydliga fallexempel och konkret arbetsmaterial och du får med dig ett fylligt kurskompendium som du kommer att ha stor nytta av i din verksamhet. Du får även möjlighet att prova på att praktiskt tillämpa olika verktyg för att kartlägga och förstå orsaker till skolfrånvaro. Utifrån det får du sedan träna på att designa konkreta åtgärder för att främja närvaro. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med behandling för elever med skolfrånvaroproblematik eller till dig som ger stöd till vårdnadshavare och vill öka din kompetens att förstå och åtgärda problematisk skolfrånvaro.

Varmt välkommen att delta antingen på plats i Stockholm eller digitalt. Varje utbildningsdag pågår mellan 9–16 och i priset ingår lyxigt fika och kaffe hela dagen.  

Efter genomförd utbildningen kommer du att ha lärt dig: 
 • Vad problematisk skolfrånvaro är och vad som orsakar den
 • Vad forskningen säger om effektiva insatser för att främja närvaro
 • Vikten av att arbeta systematiskt och strukturerat för att förstå skolfrånvaro och planera för åtgärder
 • Att kartlägga skolfrånvaroproblematiken för att förstå orsaker på individnivå
 • Att analysera information som samlas in för att designa behandlingsinsatser
 • Att arbeta med ångest och oro hos elever med skolfrånvaroproblematik
 • Att ge stöd till föräldrar vars barn inte närvarar i skolan
 • Att möta behov hos elever som har diagnos inom NPF och skolfrånvaroproblematik genom att sätta in rätt anpassningar
 • Att arbeta strukturerat och planerat med skolnärmande
 • Att följa upp och utvärdera behandlingsinsatser för att ta ställning till om förändringar behöver göras
 • Att skapa fungerande strukturer för samverkan med andra aktörer

Varmt välkommen att anmäla dig! 

Kursledare

Ia Sundberg Lax – lång erfarenhet av att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Hon har byggt upp Magelungens Hemmasittarprogram och är medförfattare till boken Hemmasittande elever och vägen tillbaka. Hon arbetar idag som specialist inom skolfrånvaroproblematik på Akademi Magelungen.

Sebastian Röhlcke – legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik.

Therese Palmstierna –leg. psykolog med mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med psykisk ohälsa, med utgångspunkt i KBT och evidensbaserad praktik. Hon har tidigare arbetat inom bl.a. Första Linjens psykiatri för barn, specialistpsykiatri för vuxna och som behandlingsansvarig på behandlingshem för ungdomar med psykosocial problematik.

Information

Datum
04 september - 10 oktober

Tid
Klart

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35

Mat och dryck
Frukost och fika hela dagen ingår . Lunch intas på stan eller så har du med dig matlåda, som går att värma på plats.

Vad ingår
6 heldagar kl 9-16. Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Bondegatan 35 i Stockholm eller digitalt. Utbildningen kostar 23.500kr ex moms

Upplägg
6 heldagar, kl 9-16. 4-5/9 25-26/9 9-10/10 Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Bondegatan 35 i Stockholm eller digitalt. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. https://magelungen.com/hotelltips/

Pris
23500 kr exkl. moms

Pris på distans
23500 kr exkl. moms

Fullbokat