Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Adhd i Skolan

Hur bemöta eleven i skolan

Fokus på ADHD

Föreläsare med över 20 års erfarenhet av ämnet

Förstå bakomliggande svårigheter

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Flera av eleverna har neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD. Hur kan man i skolan möta denna elevgrupp på bästa sätt?  

ADHD kännetecknas av kognitiva kärnsvårigheter som är avgörande för fungerandet hos personen i fråga. En fördjupad förståelse för dessa svårigheter banar väg för ett bättre anpassat bemötande av eleven med ADHD.  

Föreläsningen fokuserar på tre områden som har betydelse för hur personer med ADHD uppfattar och tolkar sin omvärld. Föreläsningen går igenom konkreta åtgärder som fungerar i skolmiljön.  

Utbildningen ger en gedigen grundförståelse för hur ADHD påverkar i skolan. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du i ditt arbete kan arbeta med anpassningar och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande.

Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med ADHD.  

Kursledare

Malin Khoso är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala belastningar. Malin arbetar på Magelungen med handledning och utbildning av personal inom skola och socialt arbete.

Information

Datum
26 mars

Tid
9-12

Ort
Online

Plats(lokal)
Distans

Vad ingår
Föreläsare: Malin Khoso är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala belastningar. Malin arbetar på Magelungen med handledning och utbildning av personal inom skola och socialt arbete.

Upplägg
En halvdag 09.00-12.00 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
1745 kr exkl. moms

Pris på distans
1745 kr exkl. moms

Anmäl dig