Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Ungas återhämtningsprocesser från psykisk ohälsa

Jennie Moberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, har publicerat en artikel om kunskapsläget kring återhämtning från psykisk ohälsa bland unga mellan 12-25 år. Jennie är socionom och har tidigare arbetat som barn- och ungdomsutredare i socialtjänsten, skolkurator samt brukarinflytandesamordnare i BUP. Nu skriver hon en avhandling om och hur ungas återhämtning från komplexa psykiska problem kan främjas av metoden självvald inläggning i barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård.

Barn och ungas psykiska hälsa debatteras flitigt i samhället med ökade krav på återhämtningsintiktade arbetssätt i olika samhällsvårdande praktiker. Att främja återhämtning är centralt i psykiatrins och socialtjänstens uppdrag och omfattar aspekter av delaktighet, hopp, meningsfullhet, symptomhantering och egenmakt.

Återhämtningsforskning har primärt utgått från vuxnas perspektiv, och i ljuset av detta behövs mer kunskap om hur unga definierar återhämtning och vad som kan skilja den från vuxnas erfarenheter. Via en litteraturöversikt, så kallad ”scoping review”, presenterar artikeln det internationella kunskapsläget om vad som främjar ungas återhämtningsprocesser från psykisk ohälsa med ett särskilt fokus på betydelsen av agens och delaktighet i mötet med vård- och omsorg.

Moberg, J., Skogens, L. & Schön, U-K. (2022). Review: Young people’s recovery processes from mental health problems – a scoping review. Child and Adolescent Mental Health

Torsdagen 26 januari kl 15-16

 

Information

Datum
01 januari

Tid

Anmäl dig