Föreläsningar

17 maj

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola och behandlingsarbete. Välkommna till en inspirerande förmiddag kring ett högaktuellt...