Trauma hos barn och unga – hur bemöter vi dem bäst?

Hur kan vi förstå de beteenden som dessa barn kan uppvisa? Vilket bemötande fungerar bäst?
Utbildningen ger en förståelse för hur traumatiska erfarenheter påverkar barnets tolkning av omvärlden och barnets känsloreglering. Utifrån denna förståelse fokuserar utbildningen på hur ett lågaffektivt bemötande kan hjälpa barnet med att utveckla sin egen känsloreglering som kan främja nya beteenden.

Innehåll:

Traumaförståelse-hur påverkas hjärnans utveckling av tidiga trauman?

Hur kan man som professionell i rollen som exempelvis lärare, behandlingsassistent eller resursperson skapa ett tryggt sammanhang och hjälpa till med regleringen av starka affekter?

 

Kursledare:


Petter Marklund har tidigare arbetat som ungdomsterapeut och familjeterapeut inom socialt behandlingsarbete, främst inom öppenvård och HVB. Petter arbetar idag som föreläsare och handledare på Akademi Magelungen.

 

 

 

 

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut och arbetar på Magelungen med handledning och utbildning. Malin har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

 

 

 

Kontakt: Petter Marklund petter.marklund@magelungen.com

Information

Datum
11 december

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler, Bondegatan 35

Mat och dryck
Frukost från 8.30 Fika finns i paus

Upplägg
En heldag 09.00-16.00 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
2495 kr exkl. moms

Anmäl dig