Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Tillbaka till skolan

I den här utbildningen tar vi ett helhetsgrepp kring problematisk skolfrånvaro och utgår från evidensbaserade metoder för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Den riktar sig till dig som arbetar inom skola och elevhälsa som vill öka din kompetens att förstå, hantera och förebygga problematisk skolfrånvaro. 

Vi tar avstamp från den senaste forskningen om orsaker och riskfaktorer bakom skolfrånvaro. Sedan tar vi detta som utgångspunkt när designar elevhälsoinsatser som främjar närvaro och förebygger frånvaro på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi kommer även fördjupa oss i kopplingen mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och skolfrånvaro, och se hur vi kan lyckas bättre i samverkan med andra aktörer (exempelvis socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering). 

Vidare djupdyker vi i konsten att kartlägga, analysera och åtgärda orsaker till skolfrånvaro på individnivå. För att lyckas i arbetet med att hjälpa elever tillbaka i skolan krävs rätt kunskap, starka relationsfärdigheter och effektiva verktyg. Vi går igenom konkreta samtalsmetoder att använda i mötet med elever och vårdnadshavare som hjälper dig att skapa och upprätthålla konstruktiva samarbetsrelationer.  

Alla elevhälsoinsatser som vi designar har syfte att främja närvaro och hjälpa elever tillbaka till skolan. Det måste planeras, genomföras och utvärderas grundligt om vi ska nå resultat. Därför ägnas en stor del av den här utbildningen åt konsten att leda och organisera skolans närvaroarbete. Vilka organisatoriska förutsättningar är avgörande för att lyckas? Hur kan vårt elevhälsoteam, trygghetsteam och närvaroteam samverka i allt från analys av orsaker till utförandet av åtgärder? Vilka krav ställs på ledarskap och organisation när nya arbetssätt ska implementeras i skolmiljö? Detta och mer reder vi ut.

Utbildningen utgår från evidensbaserade metoder, tydliga fallexempel, konkret arbetsmaterial och du får med dig ett fylligt kurskompendium som du kommer att ha stor nytta av på din skola.

Varmt välkommen att delta antingen på plats i våra fräscha lokaler i Stockholm eller digitalt. Varje utbildningsdag pågår mellan 9–16 och i priset ingår lyxigt fika och kaffe hela dagen.  

Varmt välkommen att anmäla dig! 

 

Utbildningens upplägg: 

Dag 1: Gemensam kunskapsplatta kring problematisk skolfrånvaro 

Dag 2: Främjande och förebyggande närvaroarbete i skolan 

Dag 3: Från kartläggning till åtgärd 

Dag 4: Skolfrånvaro, NPF och behovet av samverkan 

Dag 5: Leda och organisera närvaroarbetet 

Dag 6: Konsten att implementera nytt i skolmiljö, summering av utbildningen och avslutande reflektioner 
 

Efter genomförd utbildningen kommer du att ha lärt dig
  • Vad problematisk skolfrånvaro är och vad som orsakar den
  • Vad forskningen säger om effektiva insatser för att främja närvaro
  • Om metoder och verktyg att använda för att hjälpa elever på individnivå
  • Om kopplingen mellan skolfrånvaro och NPF
  • Hur ni undviker de vanligaste fallgroparna som hämmar effektiviteten i många elevhälso- och närvaroteam
  • Om hur ni lyckas i implementeringen av nya arbetssätt och strukturer
  • Hur ni kan leda och organisera elevhälsoarbetet på ett sätt som säkerställer hög kvalitet och goda resultat i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande med skolfrånvaroarbetet

Kursledare: Sebastian Röhlcke och Ia Sundberg Lax

 

Information

Datum
28 augusti - 03 oktober

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35

Mat och dryck
Frukost och fika hela dagen ingår . Lunch intas på stan eller så har du med dig matlåda, som går att värma på plats.

Vad ingår
3 st måndag och tisdag heldagar , kl 9-16. Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Bondegatan 35 i Stockholm eller digitalt. Utbildningen kostar 23.500kr ex moms

Upplägg
6 heldagar , kl 9-16. 28-29/8, 18-19/9 & 2-3/10 Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Bondegatan 35 i Stockholm eller digitalt. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. https://magelungen.com/hotelltips/

Pris
23500 kr exkl. moms

Pris på distans
23500 kr exkl. moms

Anmäl dig