Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Autism i skolan- halvdagsutbildning

OMSLAG_kostnadsfri5

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i skolan idag och ställer höga krav på pedagogisk personal. Flera av eleverna har neuropsykiatriska diagnoser så som autism. Hur kan man i skolan möta denna elevgrupp på bästa sätt?  

Autism kännetecknas av kognitiva kärnsvårigheter som är avgörande för fungerandet hos personen i fråga. En fördjupad förståelse för dessa svårigheter banar väg för ett bättre anpassat bemötande av eleven med autism.  

Föreläsningen fokuserar på tre områden som har betydelse för hur personer med autism uppfattar och tolkar sin omvärld. Föreläsningen går igenom konkreta åtgärder som fungerar i skolmiljön.  

Utbildningen ger en gedigen grundförståelse för hur autism påverkar i skolan. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du i ditt arbete kan arbeta med anpassningar och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande. 

Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med autism.  

 

Kursledare

Malin Khoso är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala belastningar. Malin arbetar på Magelungen med handledning och utbildning av personal inom skola och socialt arbete.

Information

Datum
01 januari

Tid

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Distans

Vad ingår
Detta är en halvdagsutbildning på distans kl 9-12. Föreläsare: Malin Khoso är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala belastningar. Malin arbetar på Magelungen med handledning och utbildning av personal inom skola och socialt arbete.

Upplägg
Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder. Mail med länken till zoom kommer någon dag innan.

Pris
1745 kr exkl. moms

Pris på distans
1745 kr exkl. moms

Anmäl dig