Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Missbruksbehandling för unga – Stockholm

Evidensbaserad metod

Handledning i verkliga ärenden

Metoden kan integreras med andra behandlingsmetoder

kalender

Verktyg i att hjälpa unga avbryta bruk och missbruk

Contingency Management (CM) är en effektiv evidensbaserad behandling mot substansbruk som bedrivs tillsammans med ungdomar och deras familjer. Metoden och alla beståndsdelar har gott stöd inom forskningen och det är även en dokumenterad effektiv metod för vuxna, men är här anpassad efter ungdomar och svenska förhållanden.

Metoden kan med fördel integreras med andra behandlingsmetoder och kan användas av olika professioner som arbetar med unga och deras familjer.

CM för unga skiljer sig från missbruksbehandling för vuxna på så sätt att ungdomar oftast är beroende av vuxna runt omkring sig för att upphöra med substansbruk. En ung person har sällan fått särskilt negativa konsekvenser av sitt bruk, vilket medför att motivationen att sluta ofta är låg. Därtill är ungdomshjärnan inte fullt utvecklad och ungdomen är mer benägen att följa impulser och tillfällen att dricka alkohol eller ta droger, varför det är upp till vuxna i ungdomars omgivning att agera ”ställföreträdande frontallob” och se till att ungdomen fattar mer ansvarsfulla beslut.

Under utbildningens första två dagar förses deltagarna med enkla verktyg som är effektiva för ett så komplext ämne. Materialet är baserat på Kognitiv beteendeterapi (KBT), är översatt till svenska och är lätt att använda. Förutom teoretisk bakgrund ger utbildningen gott om tillfällen att gå igenom och öva på materialet så att deltagaren är redo att använda det omedelbart efter det första kurstillfället.
Under dag tre går vi gemensamt igenom eventuella svårigheter som uppstått i arbetet efter det första kursdagarna, övar på moment som visat sig svåra och deltagarna får specifik handledning utifrån sina erfarenheter och utmaningar.

Kursledare

Anders Öhman är utbildningsansvarig tillsammans med Emma Ulfsdotter Ljunggren i Contingency Management (CM) på Solega AB. Han är en av de personer som introducerat CM i Sverige inom ramen för MST (Multisystemisk terapi). Utöver detta arbetar han som MST-expert och ansvarar för kvalitetssäkringen i MST-team runt om i Sverige samt andra europeiska länder. Han har långvarig erfarenhet av arbete med antisocialt beteende hos ungdomar och har även en bakgrund inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Information

Datum
25 april - 30 maj

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Lumaparksvägen 7, Stockholm.

Mat och dryck
Frukost, fika och lunch ingår.

Upplägg
Tredagarsutbildning. 25-26 april samt 30 maj. Utbildningen sker på plats i Stockholm, Lumaparksvägen 7.

Pris
10900 kr exkl. moms

Pris på distans
10900 kr exkl. moms

Anmäl dig