Stöd och behandling med hjälp av hund

Caroline med hunden Enzo är utbildade via svenska terapihundskolan och Caroline har arbetat med hund i behandling i över tio år. I huvudsak följer hundteamet de riktlinjer som socialstyrelsen upprättat för hundar i vård och omsorg. Utöver dessa riktlinjer har Magelungen utformat särskilda metoder och riktlinjer gällande arbetet med hund på Magelungen och insatsen utvärderas årligen och är en del i Öppenvård Mälardalens kvalitetsrapport.

Forskning och egen erfarenhet har kunnat visa på att med hundens hjälp kan en stor utveckling ske i behandlingen. Med hundens hjälp brukar laddningen i att träffa någon ny person försvinna och hunden blir en motiverande faktor till att ses. Det brukar kännas skönt att kunna varva mellan att själv vara i fokus eller låta hunden vara det. Kommunikationen med behandlare ökar i hundens närvaro och det blir lättare att vara i stunden.

Arbetet med hund anpassas efter individen, dennes behov och mål framåt.

Exempel på olika sätt att arbeta med hunden.

 • Bryta isolering
 • Hunden är en ingång till att prata om det som är viktigt i behandlingen
 • Jobba med specifika teman så som kommunikation, kroppsspråk, belöningar, inlärning, samarbete, känslor, konflikter och självförtroende
 • Hunden har en lugnade och tryggande effekt
 • Interaktionen mellan hund och människa kan överföras till interaktionen mellan människor
 • Att få känna sig uppskattad i kontakt med hunden
 • Träna på att lyssna och följa instruktioner
 • Hunden hjälper till att skapa samtalsämnen

Effekter genom arbete med hund är bland annat följande

 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Ökat välmående
 • Ökat självförtroende
 • Minskad stress och oro
 • Lindrad depression
 • Ökad motivation
 • Ökad vilja att interagera med andra
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Förbättrad kroppskännedom
 • Förbättrad kommunikation
 • Känsla av tillit

Vid frågor gällande arbete med hund får ni mer än gärna kontakta ansvarig behandlare Caroline Engström på telefonnummer 073–0326599 eller mail caroline.engstrom@magelungen.com

Vid frågor kring uppdrag kontakta enhetschef Tommy Damström på telefonnummer  070 632 16 06 eller mail tommy.damstrom@magelungen.com