Socionom till HSP-team i Stockholmn

Om dig

Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig högskoleutbildning och som vill arbeta som behandlare i Magelungens Hemmasittarprogram (HSP). Vi ser att du har ett intresse av att arbeta med målgruppen skolfrånvarande barn och ungdomar och att hjälpa dem tillbaka till en fungerande skolgång. Som person är du strukturerad, engagerad och kreativ. Du är duktig på att skapa allians med dina klienter som grund för förändringsarbetet och mån om att följa den metod som ligger till grund för insatsen. Du behöver ha en god förmåga att arbeta i team men även självständigt och är van att planera och strukturera dina arbetsuppgifter. Behandlingsinsatsen sker på uppdrag av kommuner/stadsdelar och i samverkan med många aktörer varför du bör ha en god förmåga till samarbete. För tjänsten ingår hem- och skolbesök och därför är körkort ett krav.

Meriterande är utbildningar inom KBT, neuropsykiatri, familjearbete eller erfarenheter inom elevhälsa

Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du får arbeta med ungdomar med långvarig och komplex skolfrånvaroproblematik där det övergripande målet från uppdragsgivare är att öka skolnärvaron. HSP är ett manualbaserat behandlingsprogram i vilket vi i team arbetar multimodalt, intensivt och på hemmaplan med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund. Insatsen vänder sig till ungdom, föräldrar och sker i ett tätt samarbete med skolan. Som behandlare leder du tillsammans med din teamkollega arbetet mot uppsatta mål. Insatsen är uppdelad i de tre faserna, kartläggning-, behandling-, och vidmakthållandefas. Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att kartlägga problematiken samt utifrån det skapa ett individuellt behandlingsupplägg inom den givna metoden. I samarbete med ungdom, föräldrar och skola genomför du förändringsarbetet. I tjänsten ingår regelbunden dokumentation, både i journalsystem, kartläggningsdokument och behandlingssammanfattningar. Du kommer att delta i regelbunden handledning av extern handledare.

Övrigt

Urval kommer att ske löpande och därför kan vi komma att kalla till intervju före ansökningstiden gått ut.

 

Sedan 2008 har Magelungen fortlöpande arbetat med att utveckla behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Vi är idag ledande inom området.

Magelungen HSP i Stockholm är idag en enhet bestående av 5 behandlare, socionomer och psykologer, och har våra lokaler på Södermalm. Då vi eftersträvar jämn könsfördelning söker vi en kvinna till vår arbetsgrupp. Orsakerna till skolfrånvaron kan variera men vanliga svårigheter hos de ungdomar vi arbetar med är neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt autism och add, ångest och depression i kombination med långvarig och komplex skolfrånvaro.

 

Kontaktpersoner

Ia Sundberg Lax

Chef Stockholms HSP-team

070 745 36 61
ia.sundberglax@magelungen.com