Skolsköterska till Magelungen i Stockholm

Vi erbjuder resursskolor för elever i omfattande behov av särskilt stöd. En del av skolorna erbjuder även behandlingsinsatser, där skola varvas med färdighetsträning. Verksamheterna genomsyras av ett prestigelöst samarbete mellan olika professioner.

De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång så arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt psykosocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi söker nu en skolsköterska på halvtid till den centrala elevhälsan som vill arbeta på två av våra små skolor i Stockholm; Danvikstulls gymnasium och Solna grundskola, med huvudsaklig placering i Danvikstull.

Den centrala elevhälsan i Stockholm består idag av ytterligare tre skolsköterskor, skolpsykologer, SYV och skolläkare.

Vi erbjuder dig ett varierande och meningsfullt arbete!

ARBETSUPPGIFTER

Befattningen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt gällande lagar, råd och riktlinjer. Huvudsakligen;

– Dokumentation och journalhantering

– Elevhälsoarbete

– Hälsobesök

– Hälsokontroller

– Vaccinationer

Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. I samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal bidrar skolsköterskan med sin medicinska kompetens till att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

Elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser dokumenterar i det digitala journalsystemet ProReNata.

Verksamhetschefen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser har det samlade ledningsansvaret för verksamhetens kvalitet och säkerhet.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 60 hp, Öppen hälso- och sjukvård 75 hp eller Skolsköterskeprogrammet 60 hp.

Du ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården.

Kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder är en merit.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som skolsköterska arbetar du självständigt och under eget yrkesansvar.

Tjänsten kräver att du är självgående, strukturerad, ansvarstagande, flexibel, lyhörd och har ett stort intresse för barn och ungdomar i vår målgrupp. Vidare bör du ha förmåga att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen.

Stor vikt läggs vid flexibilitet- och planeringsförmåga samt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Vi rekryterar fortlöpande och ser fram emot din ansökan snarast.

Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com