SPRINT- Språkintroduktion

Vi anser att ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan i nuläget behöver extra stöd och hjälp för att kunna klara sig i det svenska samhället, och det är med den utgångspunkten som en av våra enheter beslutat att utveckla SPRINT-programmet. Tanken med programmet som är inom ramarna för språkintroduktion är inte bara att erbjuda dessa ungdomar undervisning utan även att integrera dem i det svenska samhället genom att sätta dem i arbete eller praktik.

Integration genom utbildning och arbete

Vår erfarenhet är att ungdomar på bästa sätt kommer in i samhället när de erbjuds en kombination av studier och arbete/praktik. Magelungen har utvecklat detta program just i en sådan anda. Vi tillämpar kvällsstudier för att våra elever ska kunna praktisera/arbeta på dagtid. Vi har tydliga och konkreta mål med vårt SPRINT där vi prioriterar:

  • utvecklande, trygg undervisning i Svenska, Matematik, Engelska och Samhällskunskap
  • psykologiskt och kurativt stöd för att underlätta anpassningen till livet i ett nytt land
  • integration i samhället genom meningsfulla arbeten/praktik

Magelungen har ett gott samarbete med både kommun och en rad stora företag som värdesätter dessa ungdomars välmående i samma utsträckning som vi, och tillsammans strävar vi efter att skapa hopp hos våra elever. Alla ska ha goda möjligheter till ett tryggt liv. Vår strävan är att dessa ensamkommande flyktingbarn ska utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att ta sig vidare i livet och bli självständiga medborgare, och sålunda kunna stå för sin egen försörjning och vara en tillgång i vårt gemensamma samhällsbygge.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.