Ansökan Stockholm Södermalm

Du söker till oss via Gyantagningen.se. Vi har manuell antagning, vilket betyder att vi själva sköter urvalet och vilka som erbjuds plats hos oss utifrån följande antagningsprocess:

  1. Du bör lägga oss som ditt första alternativ för att indikera att vi är den skola du helst vill till.
  2. Din skola/annan avlämnande verksamhet behöver skriva en bilaga som beskriver dina behov och förutsättningar. För Individuellt alternativ är det Bilaga 1 och för Samhällsvetenskapsprogrammet är det Bilaga 3 samt 7.
  3. Du kallas till ett personligt samtal där vi vill träffa dig och en vårdnadshavare/kontaktperson för att lära känna dig och dina behov, förutsättningar och motivation närmare. Detta samtal är obligatoriskt.

Om du söker någon av våra inriktningar på Individuellt alternativ (IMA, IMA ASD och IMA Försteget) och är folkbokförd i annan kommun än Stockholm eller Nacka så behöver vi ha ett godkännande från din hemkommun. Tag därför inför din ansökan kontakt med skolplaceraren i din kommun och berätta om din situation och varför du vill söka till oss.

Om du söker vårt Samhällsvetenskapsprogram krävs att du också är behörig att söka ett sådant. Det betyder att du ska ha minst betyget E i Matematik, Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion och 5 ämnen till.

Ansök via Gymnasieantagningen

Öppet hus

Läsåret 19/20 har vi följande dagar för vårt Öppet hus:

Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM)

Tisdag 26/11 kl 16:00 – 18:00

Tisdag 21/1 kl 16:00 – 18:00

Tisdag 5/5 kl 16:00 – 18:00

Individuellt Alternativ, samtliga inriktningar (IMA, IMA ASD och IMA Försteget)

Måndag 25/11 kl 16:00 – 18:00

Måndag 20/1 kl 16:00 – 18:00

Måndag 4/5 kl 16:00 – 18:00

Skolan ligger på Gaveliusgatan 7

Välkomna!

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.