Ansökan Stockholm Södermalm

Våra skolor riktar sig enbart till elever som är i behov av särskilt stöd. Eftersom vi ansvarar själva för vilka elever som kommer in hos oss så är det viktigt att föregående skola skickar med bilagor med information som kan vara betydelsefullt för oss att veta.

När det gäller våra nationella program så krävs det att man når upp till de formella behörighetskraven som finns. Vi har dock möjlighet att titta på behov förutom betyg. Det kan ju vara så att du har låga poäng på sitt slutbetyg för att du till exempel har varit borta från grundskolan mycket men ändå besitter stora möjligheter att klara av ett nationellt gymnasieprogram.

Ansök via Gymnasieantagningen

Vi har öppet hus följande dagar under läsår 19/20:

Måndag 25/11 kl.16-18 IMA / IMA ASD / IMA FÖRSTEGET

Tisdag 26/11 kl.16-18 SASAM

Måndag 20/1 kl.16-18 IMA / IMA ASD / IMA FÖRSTEGET

Tisdag 21/1 kl.16-18 SASAM

Måndag 4/5 kl.16-18 IMA / IMA ASD / IMA FÖRSTEGET

Tisdag 5/5 kl.16-18 SASAM

Skolan ligger på Gaveliusgatan 7

Välkomna!

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.