Ansökan Stockholm Södermalm

Angående antagningen till vårt Samhällsvetenskapsprogram: 

Den 13 mars fick vi nya direktiv från Gymnasieantagningen STORSTHLM som valt att strama åt de regler och direktiv som gäller vid urval till alla specialpedagogiska gymnasieskolor i Stockholms län. I korthet betyder det att vår del i antagningsprocessen är att lämna besked om elev är i vår målgrupp eller ej, urval sker sedan på meritpoäng som alltså nu kommer väga tyngre än vid tidigare års antagning.

Fortsatt gäller som tidigare att endast de elever med omfattande behov av stödinsatser, och vars behov vi kan möta (se vårt dokument Riktlinjer för antagning till Samhällsvetenskapsprogrammet) anses behöriga för skolgång på vår skola

Här finns dokument: Riktlinjer för antagning

Du söker till oss via Gyantagningen.se. Vi har manuell antagning, vilket betyder att vi själva sköter urvalet och vilka som erbjuds plats hos oss utifrån följande antagningsprocess:

1.  Du bör lägga oss som ditt första alternativ för att indikera att vi är den skola du helst vill till.

2. Din skola/annan avlämnande verksamhet behöver skriva en blankett som beskriver dina behov och förutsättningar.
För Individuellt alternativ är det blanketten Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till Introduktionsprogram (IM) och för Samhällsvetenskapsprogrammet gäller Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet.

3. Du kallas till ett personligt samtal där vi vill träffa dig och en vårdnadshavare/kontaktperson för att lära känna dig och dina behov, förutsättningar och motivation närmare. Detta samtal är obligatoriskt.

Om du söker någon av våra inriktningar på Individuellt alternativ (IMA, IMA ASD och IMA Försteget) och är folkbokförd i annan kommun än Stockholm eller Nacka så behöver vi ha ett godkännande från din hemkommun. Tag därför inför din ansökan kontakt med skolplaceraren i din kommun och berätta om din situation och varför du vill söka till oss.

Om du söker vårt Samhällsvetenskapsprogram krävs att du också är behörig att söka ett sådant. Det betyder att du ska ha minst betyget E i Matematik, Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion och 5 ämnen till.

Ansök via Gymnasieantagningen

Öppet hus

På grund av rådande situation med Covid-19 har vi vidtagit följande åtgärder inför Öppet hus:

Vi träffas på gården utanför skolan där vi kommer ha dropp-in-info-möten kl.16, kl.16.30 samt kl.17 och det går bra att ställa frågor. Fika kommer finnas i trädgården.

Sedan får man skriva upp sig på en lista och gå in i skolan i mindre grupper tillsammans med en ur personalen för att titta på lokalerna.

Läsåret 19/20 har vi följande dagar för vårt Öppet hus:

Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM)

Tisdag 5/5 kl 16:00 – 18:00

Individuellt Alternativ, samtliga inriktningar (IMA, IMA ASD och IMA Försteget)

Måndag 4/5 kl 16:00 – 18:00

Skolan ligger på Gaveliusgatan 7

Välkomna!

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.