Ansök till våra gymnasium

Gällande intag vid Magelungens gymnasieskolor i Stockholm

Gymnasieantagningen STORSTHLM har i år på kort varsel valt att ändra direktiv för urval och antagning till alla specialpedagogiska gymnasieskolor i Stockholms län.

Detta innebär i korthet att meritpoäng (betyg) kommer att väga tyngre än vid tidigare års antagning för sökande till Nationellt program samt till yrkesintroduktion. Fortsatt gäller som tidigare att endast de elever med extraordinära behov av stödinsatser, anses behöriga för skolgång på våra skolor.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.