Samverkan i praktiken

hur kan vi samverka bättre kring barn och unga som riskerar utanförskap och vad kan vi lära av varandra?  

Vi vill gärna ha er med! 

Torsdagen den 12/9 kl. 15.00  

Bondegatan 35 Stockholm. Välkomna! 

Vi kan inte längre låta bristen på samverkan stå i vägen för barn och ungas rätt till stöd. Allt för ofta fallerar detta på grund av svårigheterna att samverka mellan skola, behandling, vård och psykiatri.  

Vi bjuder här in till en träff på temat Samverkan i praktiken där vi diskuterar och delar goda exempel i syfte att lära av varandra. Målet är att hitta nya former för samarbete kring barn och unga i samhällets mellanrum. 

I alla sammanhang som rör barn och unga poängteras behovet av samarbete, gemensam riktning och samordning av resurser – det gäller såväl lagtexter som regler och riktlinjer – och alla vi som jobbar vill också få till det. 

Tyvärr funkar det inte alltid, det kan haka upp sig på ansvarsområden, målgrupper, kostnader, strukturer, rutiner, uppdrag etcetera – som försvårar samverkan. 

Vi behöver komma ifrån “The blame-game” och arbeta för strukturer som ger förutsättning för att skola, BUP, socialtjänsten och föräldrar att samarbeta. Tillsammans ska vi se till att de här barnen och deras familjer får vad de behöver och har rätt till. 

Det kan handla om samverkan inom en kommun, mellan kommuner, mellan socialtjänst och skola, mellan privata utförare och skola, socialtjänst och BUP. 

Vi hoppas att exemplen kan bli många! 

Vad: Samverkan i praktiken – uppstart av Think tank
kring barn och unga i behov av särskilt stöd.
 

Vi bjuder på dryck och tilltugg.  

Var: Bondegatan 35 

När: Torsdag den 12 september kl. 15.00 

Hjärtligt välkomna! 

OSA senast den 1/9 till: kommunikation@magelungen.com