Rektor till gymnasium Göteborg

Magelungen Gymnasium Göteborg söker rektor med specialpedagogisk kompetens och viljan att göra skillnad!

Är du en av dem som vågar och vill göra det lilla extra för att göra skillnad för elever? En av dem som känner att det skulle vara en möjlighet att få vara med och fortsätta en unik utveckling av vår skola för elever som är i omfattande behov av särskilt stöd?

Magelungens skolverksamhet är ett medarbetsägt, idéburet företag med fokus på elever som inte funnit sin plats inom den ordinarie skolan. Vi har ambitioner att möta våra elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Undervisningen sker i små grupper i en sammanhållen miljö. Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och relationsbyggande. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig eller många skolbyten.

Vi arbetar med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan är väl strukturerad i olika former av samarbete för att effekten i arbetet ska bli så hög som möjligt.

Skolan genomsyras av elevhälsa och alla som arbetar här ingår i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar tillsammans som ett interprofessionellt team.

Magelungens gymnasium Göteborg består av samhällsvetenskapsprogram, programinriktat val och individuellt alternativ.

Arbetsuppgifter:

Som rektor för skolan leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet inom verksamheten. Du leder och utvecklar verksamheten enligt uppdrag i läroplan, skollag och förordningar samt bidrar till att uppfylla mål för verksamheten enligt verksamhetsplaner som är uppsatta för skolan. Du tillvaratar drivkraften i det redan påbörjade arbete som finns för att utveckla verksamheten. Du genomför förändringsarbetet med klokskap, engagemang, delaktighet och goda strategier för samarbete internt och externt. Under din ledning skapas förutsättningar för en god ekonomisk och resursmässig stabilitet.

Följande personliga egenskaper och erfarenheter vill vi gärna att du har:

  • Utförd statlig rektorsutbildning (meriterande om även fortbildning för rektorer är genomförd).
  • Specialpedagogisk kompetens.
  • God förmåga i kommunikation och relationer i samarbetet med skolans uppdragskommuner.
  • Utvecklingsbenägen – vi är en både lärande och växande organisation, men också fortsätta driva de processer som redan är framtagna för skolan.
  • Du är en god kommunikatör som med hjärta, värme och tydlighet leder dina medarbetare.
  • Du månar om att vara en synlig, närvarande och inlyssnande ledare för såväl medarbetare som elever. Du bygger goda relationer och samarbetar genom ett prestigelöst men tydligt förhållningssätt.
  • Du arbetar målinriktat och får saker gjorda. Du följer upp, återkopplar, dokumenterar och kvalitetssäkrar. Du har god förståelse och kunskap kring att planera och organisera så att verksamhetens resurser används optimalt för säkra verksamhetens kvalité.
  • Vi som jobbar inom Magelungen Gymnasium Göteborg utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.

Magelungen Utveckling driver sex gymnasieskolor runt om i landet och du kommer att tillhöra en gymnasierektorsgrupp tillsammans med övriga gymnasierektorer som leds av skolchef. Under året har vi både fysiska och digitala träffar.

Övrigt

Intervjuer kommer att ske löpande så kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt. Magelungen tillämpar provanställning 6 månader.

Välkommen med din ansökan till  johanna.agri@magelungen.com

Kontaktpersoner

Johanna Agri

Tf Skolchef

070 535 88 39
johanna.agri@magelungen.com