Sommarkollo

Sommaren är högsäsong på kollo. Då rullar verksamheten på alla fem kollogårdar parallellt.

Livet på sommarkollo kan innehålla aktiviteter som bad, fiske, lek och utflykter men också tid för självsamhet och lugnare aktiviteter som pyssel, att läsa böcker och spela spel. Barn och ungdomar är med och planerar och önskar aktiviteter. Vi har samlingar där vi pratar om viktiga saker som hur vi har det tillsammans och kan dela tankar, känslor och erfarenheter.

Vi planerar inför och emellan vistelsen tillsammans med deltagare och föräldrar för att kollo ska bli en så bra erfarenhet som möjligt

Gruppernas sammansättning är anpassad efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser och behov.

Vi åker till och från kollo tillsammans.

  • För åldrarna 6 till 19 år.
  • Max 12 deltagare per grupp
  • Kollolängd: 7 till 18 dygn

PS. Vi har särskilda sommarkollo-grupper för familjehemsplacerade. Läs mer om våra grupper för barn och unga i familjehem här