Sommarkollo

Sommaren är högsäsong på kollo. Då rullar verksamheten på alla fem kollogårdar parallellt.

Livet på sommarkollo kan innehålla aktiviteter som bad, fiske, lek och utflykter men också tid för självsamhet och lugnare aktiviteter som pyssel, att läsa böcker och spela spel.

Gruppernas sammansättning är anpassad efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser och behov.

Vi åker till och från kollo tillsammans.

  • För åldrarna 7 till 18 år*
  • Max 12 deltagare per grupp
  • Kollolängd: 7 till 18 dygn

* Terapikolonier erbjuder tre grupper för föräldrar och barn tillsammans där barnen kan vara 3 till 12 år.

PS. Vi har särskilda sommarkollo-grupper för familjehemsplacerade. Läs mer om våra grupper för barn och unga i familjehem här.