Att åka på kollo

På kollo ges möjlighet att utveckla och stärka sociala färdigheter, träffa nya vänner och göra roliga aktiviteter i grupp. Miljön på kollo är trygg, förutsägbar och tillåtande.

Alla som åker på kollo kan få hjälp med något de behöver utveckla och stärka, exempelvis hantera konflikter och starka känslor, behålla kompisar, stå upp för sig själv eller för att klara av nya saker som att vara hemifrån utan föräldrar.

Föräldrar som åker tillsammans med sina barn (förälder&barn-grupper) brukar ha en önskan om goda stunder, att stärka relationen till sitt barn, träffa andra med liknande erfarenheter, få stöd i stunden samt att barnet skall få möjlighet att träna på att vara tillsammans med andra.

 

På kollo ska alla kunna delta och må bra utifrån sina förutsättningar. Dagarna på kollo ser ganska lika ut och vi förbereder och planerar aktiviteter noggrant för att alla ska veta vad som händer och känna sig trygga. Det finns många vuxna på kollo och grupperna är ganska små (mellan fyra och tolv barn). Personalen på kollo ser till att aktiviteterna och lekarna är lagom svåra och att alla som är på kollo har en plats i gruppen.

Åker man själv på kollo kan det kännas svårt att vara hemifrån och sova borta. De förberedande mötena, stödet av de vuxna på kollo och en tillräckligt tät kontakt med föräldrarna per telefon brukar ge den trygghet som behövs för att våga. Det är bra om barnet har hunnit prova på att sova borta innan kolloperioden.

Vi lägger stor vikt vid vad som motiverar barnet att åka på kollo – en längtan efter kamrater, äventyret att vara del i en kollogrupp eller något annat?