Om våra verksamheter

Våra grupper är anpassade för att passa barn och unga som har svårt att bygga och upprätthålla goda relationer med jämnåriga och vuxna. På våra kollon skapar vi möjlighet att utvecklas tillsammans med andra som har liknande utmaningar.

Barn och ungdomar träffas i grupp och har roligt samtidigt som de får möjlighet att

  • Känna sig mer trygga och självsäkra
  • Utveckla sin förmåga att kommunicera
  • Fördjupa sina kamratrelationer
  • Bli mer självständiga
  • Prova nya saker och uppleva framgång

Vårdnadshavare får avlastning och möjlighet till egen tid samtidigt som deras barn är i ett tryggt och utvecklande sammanhang.

Kort sagt vill vi medverka till att skapa nya goda erfarenheter som ger ett ökat välbefinnande för varje barn, ungdom och vårdnadshavare.

Kontaktpersoner