Intresseanmälan

Denna blankett fylls i av dig som är vårdnadshavare eller handläggare. Här går det bra att anmäla intresse för alla våra olika grupper.
Vi har helg- och lovkollon samt korttids-grupper utan övernattning.
Det finns särskilda läger för familjehemsplacerade barn och unga.

Vi har även familjeläger. Det är grupper där hela eller delar av familjen deltar. Det kommer finnas både helg- och lovläger.

Innan vi kan erbjuda plats i någon av våra grupper behöver du som är vårdnadshavare kontakta biståndsbedömare/LSS-handläggare i er kommun, för att ansöka om bistånd för läger- eller korttidsvistelse.
Då det kan ta tid att få beslut från kommunen är det viktigt att ansöka i god tid.