Intresseanmälan

Nedan hittar du vår blankett. Den fylls i av dig som är vårdnadshavare eller handläggare. Här går det bra att anmäla intresse för helg- och lovkollon samt korttids-grupper utan övernattning. Vi har särskilda läger för familjehemsplacerade barn och unga.

Innan vi kan erbjuda plats i någon av våra grupper, krävs att kommunen beviljat bistånd enligt LSS eller SoL.

Du som är vårdnadshavare behöver kontakta biståndsbedömare/LSS-handläggare i er kommun för att ansöka om insats för läger- eller korttidsvistelse. Då det kan ta tid att få beslut från kommunen är det viktigt att ansöka i god tid.

OBS! Till Terapikoloniverksamheten söker familjen via BUP.