Kolloverksamheter

Våra grupper vänder sig till familjer med barn och unga som behöver en paus och en plats för nya goda upplevelser. Tillsammans vill vi skapa grupper där alla kan få uppleva hur det känns att lyckas. Vi erbjuder trygga och meningsfulla sammanhang som kan ge avlastning, stöd och miljöombyte.

Våra grupper är anpassade för att passa barn och unga som har svårt att bygga och upprätthålla goda relationer med jämnåriga och vuxna. På våra kollon skapar vi möjlighet att utvecklas tillsammans med andra som har liknande utmaningar

Vi har grupper året runt

Helgkollo – 10 till 11 helger per år.

Lov- och sommarkollo – mellan 4 och 10 dygn.

Familjehemskollo – helger och lov för barn och ungdomar som bor i familjehem.

Familjeläger – hela familjen i en vecka.

Korttids/Ledsagning – utan övernattning, en gång i veckan.

Terapikolonier – som ett led i en pågående behandling inom BUP.

Sök plats via socialtjänsten (SoL/LSS) eller BUP.

Barn och ungdomar träffas i grupp och har roligt samtidigt som de får möjlighet att

  • Känna sig mer trygga och självsäkra
  • Utveckla sin förmåga att kommunicera
  • Fördjupa sina kamratrelationer
  • Bli mer självständiga
  • Prova nya saker och uppleva framgång

Vårdnadshavare får avlastning och möjlighet till egen tid samtidigt som deras barn är i ett tryggt och utvecklande sammanhang.

Kort sagt vill vi medverka till att skapa nya goda erfarenheter som ger ett ökat välbefinnande för varje barn, ungdom och vårdnadshavare.

 

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.