Kolloverksamheter

Våra grupper vänder sig till familjer med barn och unga som behöver en plats för nya goda upplevelser tillsammans i familjen eller med andra jämnåriga. Tillsammans vill vi skapa grupper där alla kan få uppleva hur det känns att lyckas och må bra. Vi erbjuder trygga och meningsfulla sammanhang som kan ge avlastning, återhämtning, goda stunder, stöd och miljöombyte.

Våra barngrupper är anpassade för att passa barn och unga som har svårt att bygga och upprätthålla goda relationer med jämnåriga och vuxna. På våra kollon skapar vi möjlighet att utvecklas tillsammans med andra som har liknande utmaningar.

Vi har grupper året runt (lite tillägg)

 • Helgkollo för barn och unga – 10 till 11 helger per år.
 • Helgkollo förälder tillsammans med sitt barn – 5 till 6 helger per år
 • Lov- och sommarkollo – mellan 4 och 10 dygn
 • Familjehemskollo – helger och lov för barn och ungdomar som bor i familjehem.
 • Familjeläger – hela familjen i en vecka.
 • Korttids/Ledsagning – utan övernattning, en gång i veckan.
 • Dagkollo (helger och lov)
 • Terapikolonier – som ett led i en pågående behandling inom BUP.

Sök plats via socialtjänsten (SoL/LSS) eller BUP.

Barn och ungdomar träffas i grupp och har roligt samtidigt som de får möjlighet att

 • Känna sig mer trygga och självsäkra
 • Utveckla sin förmåga att kommunicera
 • Fördjupa sina kamratrelationer
 • Bli mer självständiga
 • Prova nya saker och uppleva framgång

Vårdnadshavare får avlastning och möjlighet till egen tid samtidigt som deras barn är i ett tryggt och utvecklande sammanhang.

Kort sagt vill vi medverka till att skapa nya goda erfarenheter som ger ett ökat välbefinnande för varje barn, ungdom och vårdnadshavare.

Kontaktpersoner

Stefan Redebo

Chef Kolloverksamheter

070 - 643 10 30
stefan.redebo@magelungen.com

Jennifer Sternberg

Bitr.chef kolloverksamhet/leg.psykolog

0735 44 13 30
jennifer.sternberg@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.