Öppenvården Stockholm söker nya medarbetare

De aktuella tjänsterna gäller Funka-programmen. Vi är 6 behandlare som i team arbetar intensivt och träffar klienterna flera gånger per vecka. Uppdragen kommer från socialtjänsten och gäller familjer med stort behov av stöd och behandling. Orsakerna till insatsen kan vara många och problemen har ofta lett till hög konfliktnivå i familjen, våld i familjen, svårigheter i samspelet mellan föräldrar och barn. De barn och ungdomar vi möter har ofta riskbeteenden vad gäller socialt umgänge, kriminalitet och missbruk, skolfrånvaro, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser.

Läs mer om målgruppen och programmen på hemsidan.

I Stockholm arbetar ca 15 behandlare med våra egna behandlingsprogram Funka Hemma, Funka familjehem, Funka behandlingsfamilj och HSP. Vi sitter i stora lokaler på Södermalm och träffar våra familjer på mottagningen, i hemmet, i skolan etc. Arbetet sker på dagtid med flexibilitet att ibland möta familjer även på kvällstid. I tjänsten ingår ansvar för enhetens rådgörande jourtelefon en kväll/vecka samt en helg/månad.

Som person är du strukturerad, engagerad och kreativ. Du är duktig på att skapa allians med dina klienter som grund för förändringsarbetet och mån om att följa den metod som ligger till grund för insatsen. Du behöver ha en god förmåga att arbeta i team men även självständigt och är van att planera och strukturera dina arbetsuppgifter. Behandlingsinsatsen sker på uppdrag av kommuner/stadsdelar och i samverkan med många aktörer varför du bör ha en god förmåga till samarbete. Arbetet innebär resor och vi söker dig med körkort.

Meriterande är utbildningar inom KBT, neuropsykiatri, föräldraträningsprogram som KOMET och Trygghetscirkeln samt erfarenhet av familjearbete, ungdomsarbete och arbete med familjehemshandledning.

Dina arbetsuppgifter

Funka-programmen är handboksbaserade. Ett team bestående av 2-3 behandlare arbetar multimodalt, intensivt och på hemmaplan med social inlärningsteori som grund. Insatsen vänder sig till barn/ungdom, föräldrar och sker i ett tätt samarbete med socialtjänst och andra aktörer såsom skolan. Som behandlare leder du tillsammans med dina teamkollegor arbetet mot uppsatta mål. Våra främsta arbetsuppgifter är att kartlägga problematiken samt utifrån det skapa ett individuellt behandlingsupplägg inom den givna metoden. I tjänsten ingår dokumentation, både i journalsystem, kartläggningsdokument och behandlingssammanfattningar. Du kommer att delta i regelbunden handledning av extern handledare.

Övrigt

Urval kommer att ske löpande och därför kan vi komma att kalla till intervju före ansökningstiden gått ut.

Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.

Ansök senast 27 augusti

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com